Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

 

PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2021

Vážení občania!


Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje  je daňovník povinný podať na obecný úrad do 31. januára 2021,   ak mu  vznikla  daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu
 k 1. januáru 2021.

/Ak v minulom roku 2020 alebo najneskôr 1. januára 2021  pri nehnuteľnosti nastala akákoľvek  zmena: napr.  kúpa, predaj, nájom,  darovanie,  stavebné povolenie, kolaudácia, búracie povolenie, nové zameranie  atď.,   pri psoch napr. vznik, zánik alebo  zmena  počtu psov/.

K priznaniu je potrebné doložiť potrebné doklady.

Tlačivá k priznaniu si môžete vyzdvihnúť pri poštovej schránke obecného úradu alebo si ich môžete stiahnuť z webovej stránky obce /www.vrakun.sk/. Vyplnené priznania môžete zaslať poštou alebo odovzdať do poštovej schránky pri obecnom úrade.

Ďakujeme za spoluprácu.

PaedDr. Štefan Fazekas
starosta obce

 

Az ingatlanadó, az ebadó, az árukiadó automata adó és a játékautomata adó bevallása 2021. január 31.-ig

Tisztelt lakosság!

Az ingatlanadó, az ebadó, az árukiadó automata adó és a játékautomata-adó bevallást  az adóalany 2021. január 31-ig köteles benyújtani a községi hivatalba, ha ezekre az adónemekre  vagy azok közül valamelyikre az adófizetési kötelezettsége létrejött, a január 1. fennálló állapot szerint.

/ ha a tavalyi  2020-es évben vagy legkésőbb idén 2021. január 1.-én  bármilyen változásra került sor az ingatlanoknál:  például vétel, eladás , bérlés, ajándékozás, építkezési engedély , kolaudálás, bontás,  új beméretés  stb., vagy az ebeknél változott a darabszám /.

A bevalláshoz hozzá kell csatolni a szükséges dokumentumok  is.  

A nyomtatványok a bevallásra ki vannak helyezve a hivatal mellett kihelyezett postaláda mellett vagy  lehúzhatók a falu web oldaláról /www.vrakun.sk/. A kitöltött bevallások leadhatók postai úton vagy a kihelyezett postaládába.

Közreműködésüket előre is köszönjük.

Dr. Fazekas István
polgármester