Dátum Popis zmluvy A szerződés leírása  
2023-11-22 Dodatok k zmluve Stiahnuť
2023-04-26 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve Stiahnuť
2023-02-24 Zmluva o poskytnutí služieb č. 3/ 2023 Stiahnuť
2022-09-20 Zmluva o zriadení vecných bremien- ZSE-Fruhvald-obec Stiahnuť
2022-09-13 Topset zmluva-aktualizácii progr Stiahnuť
2022-09-13 Topset zmluva - poverení spracúvaním osobných údajov Stiahnuť
2022-09-13 Topset zmluva - aktualizácii dát Stiahnuť
2022-09-13 Kúpna zmluva-Kántor Stefan Stiahnuť
2022-08-25 Zmluva o spolupráci Stiahnuť
2022-08-04 Zmluva o zriadení vecného bremena - Obec Vrakúň - Kukucs a ost. Stiahnuť
2022-07-27 Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o nájme pozemku na stavebné účely zo dňa 25.10.2021 Stiahnuť
2022-04-27 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Stiahnuť
2022-03-11 Zmluva o budúcej zmluve Stiahnuť
2021-11-15 Kúpna zmluva, Obec Vrakúň - Gútaiová Stiahnuť
2021-11-10 zmluva o zriadení vecných bremien Stiahnuť
2021-11-10 Kúpna zmluva Stiahnuť
2021-10-25 Zmluva o nájme pozemku Stiahnuť
2021-10-12 Zmluva o zriadení vecných bremien-Bleho Stiahnuť
2021-09-27 Kúpna zmluva-Farbiak 2021 Stiahnuť
2021-08-10 Zmluva pre umiestnenie Z-boxu Stiahnuť
2021-08-09 Zmluva o zriadení vecných bremien Stiahnuť
2021-07-12 Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť
2021-07-08 Zmluva o zriadení vecných bremien Stiahnuť
2021-06-10 Dodatok č. 1 - nájomná zmluva Stiahnuť
2021-05-11  Zmluva o poskytovaní služieb MOM Stiahnuť 
2021-05-10 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve.20210507-Matlák Stiahnuť
2021-05-05 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Stiahnuť
2021-05-03 Zmluva o spolupráci Stiahnuť
2021-04-28 Kúpno-predajná zmluva Stiahnuť
2021-04-28 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Stiahnuť
2021-04-24 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Stiahnuť
2021-04-16 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Stiahnuť
2021-04-14 Kúpna zmluva.Obec Vrakúň-Csánó Michal a manž. Stiahnuť
2021-04-09 Zmluva o poskytovaní služieb MOM Stiahnuť
2021-04-07 Kúpno-predajná zmluva Stiahnuť
2021-03-31 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Stiahnuť
2021-03-30 Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2021-03-26 Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2021-03-19 Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2021-03-12 Zmluva o poskyovaní služieb Stiahnuť
2021-03-15 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Stiahnuť
2021-03-10 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Stiahnuť
2021-03-04 Žiadosť o zmenu k účtu Stiahnuť
2021-03-04 Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuť
2021-03-03 Záložná zmluva Stiahnuť
2021-02-26 Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2021-02-24 Kúpna zmluva 21/SZL/003 Stiahnuť
2021-02-19 Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť
2021-02-17 Kúpna zmluva- Ilka Stiahnuť
2021-02-17 Kúpna zmluva- Méri a manž. Stiahnuť
2021-02-17 Kúpna zmluva- Puhaová Stiahnuť
2021-02-17 Kúpna zmluva- Vörösová Stiahnuť
2021-02-17 Kúpna zmluva-Kováčiková Stiahnuť
2021-02-17 Kúpna zmluva-Matlák Štefan a manž. Stiahnuť
2021-02-17 Kúpna zmluva-Pápay Ľudovít a manž. Stiahnuť
2021-02-12 Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuť
2021-02-05 Kúpno-predajná zmluva Stiahnuť
2021-02-05  Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnuť 
2021-02-03 Kúpna zmluva- Kukucs Pavol Stiahnuť
2021-01-20 Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuť
2020-12-29 Kúpna zmluva Stiahnuť
2020-12-15 Kúpna zmluva 87511/2020 Stiahnuť
2020-12-14 Zmluva o zriadení vecných bremien Stiahnuť
2020-12-07 Zmluva o výpožičke Stiahnuť
2020-11-18 Darovacia zmluva Stiahnuť
2020-11-05 Záložná zmluva 200 187 2019 Stiahnuť
2020-10-26 Zmluva o poskytnutí služieb Stiahnuť
2020-10-26 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania Stiahnuť
2020-10-26 Kúpna zmluva Obec Vrakúň - Hordósi Stiahnuť
2020-10-26 Kúpna zmluva- Simon Jozef Stiahnuť
2020-10-26 Kúpna zmluva - Fodor Ján Stiahnuť
2020-10-26 Kúpna zmluva - Katonaová Viera Stiahnuť
2020-10-26 Kúpna zmluva- Méhes Erik Stiahnuť
2020-10-26 Kúpna zmluva- Csicsai Ottó Stiahnuť
2020-10-21 Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť
2020-10-19 Dohoda 20 04 010 37 Stiahnuť
2020-10-14 Kúpna zmluva - Gazda Slovakia Stiahnuť
2020-10-13 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Stiahnuť
2020-10-08 Zmluva o službách_0001 Stiahnuť
2020-10-01 KÚPNA ZMLUVA Sociálne byty 22 + 8 b.j. nižší štandard, Vrakúň Stiahnuť
2020-07-29 Kúpna zmluva- Švrček Stiahnuť
2020-07-15 Kúpna zmluva- Hordósiová Stiahnuť
2020-07-01 Kúpna zmluva 200716 Stiahnuť
2020-07-01 Kúpna zmluva 200717 Stiahnuť
2020-06-30 Kúpna zmluva-Borbély Robert Stiahnuť
2020-06-29 Kúpna zmluva-Végh Gellért Stiahnuť
2020-06-15 Darovacia zmluva.Sebő+Sebő+Takács-Obec Stiahnuť
2020-06-15 Kúpna zmluva.Obec Vrakúň-Fodor Tímea Stiahnuť
2020-06-05 Zmluva o zriadení vecných bremien- ZSE Stiahnuť
2020-05-25 kúpna zmluva- Horváth Vojtech Stiahnuť
2020-05-25 kúpna zmluva- Izsmán Dionýz Stiahnuť
2020-05-25 kúpna zmluva- Kántor Benjamin Stiahnuť
2020-05-25 kúpna zmluva- Méhes Vojtech Stiahnuť
2020-05-25 kúpna zmluva- Méhes Zoltán Stiahnuť
2020-05-25 kúpna zmluva- Méri František Stiahnuť
2020-05-25 kúpna zmluva- Nagy Aurel Stiahnuť
2020-05-07 Zmluva o dielo - Cintorín Stiahnuť
2020-05-06 Kúpna zmluva-Fekete István1 Stiahnuť
2020-04-14 Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť
2020-03-26 Zmluva o zriad. zálož.práva Stiahnuť
2020-03-10 Kúpna zmluva- ZSE Stiahnuť
2020-02-17 Zmluva TOMANET Stiahnuť
2019-12-10 Zmluva o dielo Stiahnuť
2019-12-06 Zmluva o dielo - EKOSTAV-AB, s.r.o. Stiahnuť
2019-12-06 Kúpna zmluva-Gottlieb Stiahnuť
2019-11-19 Kúpna zmluva - Katona Jozef Stiahnuť
2019-11-06 Zmluva o dielo Stiahnuť
2019-11-05 zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnuť
2019-11-05 zmluva o manažmente VO Stiahnuť
2019-08-30 Kúpna zmluva.Obec Vrakúň-Kovács Barnabáš Stiahnuť
2019-08-30 Protokol o odovzdaní pozemkov Stiahnuť
2019-07-23 Zmluva o zriadení vecných bremien Stiahnuť
2019-07-17 ZMLUVA č. 0111-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Stiahnuť
2019-06-05 Kúpna zmluva, Obec Vrakúň - Kukucs Pavel Stiahnuť
2019-06-05 Kúpna zmluva, Kukucs Pavel - Obec Vrakúň Stiahnuť
2019-05-22 Kúpna zmluva, Obec Vrakúň-HUMANITAS Stiahnuť
2019-05-21 Kúpna zmluva, Obec Vrakúň - Juhász Stiahnuť
2019-05-07 Protokol č.008 18/2019-UVOP-U00028/19.00 Stiahnuť
2019-04-14 Kúpna zmluva.Obec Vrakúň - Plecho Stiahnuť
2019-04-14 Kúpna zmluva - Obec Vrakúň - Kövecsiová Alžbeta Stiahnuť
2019-02-25 ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE Sociálne byty 30 b.j. nižší štandard, Vrakúň Stiahnuť
2019-02-21 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Stiahnuť
2019-02-21 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 181489 Stiahnuť
2019-02-21 Zmluva  o budúcej kúpnej znmluve 181488 Stiahnuť
2019-02-01 Zmluva o uverejnení inzercie Stiahnuť
2019-01-25 Mandátna zmluva - Office21, s.r.o. Megbízási szerződés - Office21, s.r.o. Stiahnuť
2019-01-22 Zmluva o spolupráci Stiahnuť
2018-12-14 Kúpna zmluva.Rózsa - Obec Vrakúň Stiahnuť
2018-12-14 Zmluva o nájme nehnuteľnosti B.C. Invest - obec Vrakúň Stiahnuť
2018-12-13 Kúpna zmluva - Kovácsová Margita Stiahnuť
2018-11-23 Zmluva o poskytnutí štipendia Ösztöndíj szerződés Stiahnuť
2018-11-16 Kúpna zmluva -Bleho Gábor a manž. Marta.20181105 Stiahnuť
2018-10-12 Žiadosť o zriadenie bežného účtu na vyplatenie podpory Stiahnuť
2018-10-12 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Stiahnuť
2018-10-12 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke Stiahnuť
2018-10-12 Úverová zmluva Stiahnuť
2018-09-19 Dodatok č. 1 - Fodorová Tímea Stiahnuť
2018-09-06 VZOR Nájomná zmluva nájomných bytov Stiahnuť
2018-09-03 DODATOK č.1 ku Kúpnej zmluve uzavretej dňa 22.08.2018 Stiahnuť
2018-08-22 Kúpna_zmluva- Gróf Mária Vételi szerződés - Gróf Mária Stiahnuť
2018-08-09 Kúpna zmluva - Fodor Tímea Vételi szerződés - Fodor Tímea Stiahnuť
2018-07-31 Zmluva o dielo č. 68_2018_2 + prílohy (003) -
"Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Vrakúň"
Stiahnuť
2018-07-15 Zmluva o audit.služieb Stiahnuť
2018-06-19 Zmluva 7 2018  zmena stavebníka kanalizácia Stiahnuť
2018-06-13 Kúpna zmluva Vételi szerződés Stiahnuť
2018-06-05 Mandátna zmluva Megbízási szerződés Stiahnuť
2018-05-22 Dodatok č. 2- Pothe Alexander a Mária Stiahnuť
2018-05-11 Dodatok č. 1 ku kúpnej - Pothe Alexander a Maria Stiahnuť
2018-05-11 Dodatok č. 1 - Nagy Mikuláš a Eva Stiahnuť
2018-04-10 Záložná zmluva Stiahnuť
2018-04-05 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti Stiahnuť
2018-03-27 Kúpna zmluva - Nagy Mikuláš a Eva Vételi szerződés - Nagy Mikuláš a Eva Stiahnuť
2018-03-27 Kúpna zmluva-Pőthe Alexander a Mária Vételi szerződés - Pőthe Alexander a Mária Stiahnuť
2018-03-15 Zmluva o nájme nebyt.priest. Bérleti szerződés Stiahnuť
2018-02-28 Zmluva o nájme Bérleti szerződés Stiahnuť
2018-02-28 KÚPNA ZMLUVA - Nagyová Monika Vételi szerződés - Nagyová Monika Stiahnuť
2018-02-15 Zmluva o dielo č.2/2018 Munka szerződés 2/2018 Stiahnuť
2018-02-15 Zmluva o dielo  č.3/2018 Munka szerződés 3/2018 Stiahnuť
2018-02-15 Zmluva o dielo  č.4/2018 Munka szerződés 4/2018 Stiahnuť
2018-02-15 Zmluva o dielo  č.5/2018 Munka szerződés 5/2018 Stiahnuť
2018-01-16 Kúpna zmluva - PerfexSlovakia Vételi szerződés - PerfexSlovakia Stiahnuť
2017-11-21 Zmluva o zriadení vecného bremena Szerződés a tárgyi teheről Stiahnuť
2017-11-15 Mandátna zmluva Megbízási szerződés Stiahnuť
2017-11-08 Kúpna zmluva Vételi szerződés Stiahnuť
2017-11-08 Kúpna zmluva Vételi szerződés Stiahnuť
2017-11-03 Zmluva o poskytnutí štipendia Ösztöndíj szerződést Stiahnuť
 2017-10-25 Zmluva o poskytnutí štipendia  Ösztöndíj szerződést   Stiahnuť 
2017-10-24 Kúpna zmluva Vételi szerződés Stiahnuť
 2017-10-20  Zmluva o dielo  Munka szerződés Stiahnuť 
2017-10-10 Zmluva o zriadení vecného bremena Szerződés a tárgyi teheről Stiahnuť
2017-10-09 Zmluva o dielo- Rozvoj MŠ Munka szerződés Stiahnuť
2017-10-01 Zmluva o nájme Bérleti szerződés Stiahnuť
2017-09-20  Kúpna zmluva Vételi szerződés  Stiahnuť 
2017-09-20 Zmluva o dielo Munka szerződés Stiahnuť
2017-09-15 Zmluva o poskytovaní audit.služieb Könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés Stiahnuť
2017-08-16 Zmluva o úvere- ŠFRB Hitelszerződés Stiahnuť
2017-08-16 Zmluva o poskytnutí dotácie na TV Műszaki berendezésekre nyújtott támogatásra vonatkozó szerződés Stiahnuť
2017-08-16 Zmluva o poskytnutí dotácie na nájomné byty A bérlakásokra nyújtott támogatásra vonatkozó szerződés Stiahnuť
2017-07-28 Zmluva o dielo Munka szerződés Stiahnuť
2017-07-26 KÚPNA ZMLUVA - Grábics Tamás Vételi szerződés - Grábics Tamás Stiahnuť
2017-06-30 Zmluva o dielo Munka szerződés Stiahnuť
2017-06-21 Kúpna zmluva Vételi szerződés Stiahnuť
2017-05-29 Zmluva o budúcej zmluve Szándéknyilatkozat Stiahnuť
2017-04-24 Zmluva o nájme  Bérleti szerződés   Stiahnuť
2017-04-23 Zmluva o dielo - PENTAS Munka szerződés- PENTAS Stiahnuť
2017-04-19 Nájomná zmluva č. BA/2016/234 Bérleti szerződés - BA/2016/234 Stiahnuť
2017-03--30 Mandátna zmluva MLD Megbízási szerződés MLD
Stiahnuť
2017-03-20 Mandátna zmluva č. 170301 Megbízási szerződés - 170301
Stiahnuť
2017-02-17 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Szándéknyilatkozati szerződés Stiahnuť
2017-02-17 Zmluva o bud. darovacej zmluvy Szándéknyilatkozat Stiahnuť
2017-01-16 Mandátna zmluva ZAK16027 Megbízási szerződés ZAK16027
Stiahnuť
2016-12-30 Kúpna zmluva Vételi szerződés Stiahnuť
2016-12-14 Kúpna zmluva Vételi szerződés Stiahnuť
2016-12-06 Kúpna zmluva Vételi szerződés Stiahnuť
 2016-10-31 Zmulva o poskytnutí štipendia Végh Ösztöndíj szerződést Stiahnuť
 2016-10-31 Zmluva o poskytnutí štipendia Véghová Ösztöndíj szerződést Stiahnuť
 2016-10-31 Zmluva o poskytnutí štipendia Jerábek Ösztöndíj szerződést Stiahnuť
2016-10-31 Zmluva o nájme casti pozemku Bérleti szerződés Stiahnuť
2016-10-31 Nájomná zmluva Bérleti szerződés Stiahnuť
2016-10-31 Mandátna zmluva Megbízási szerződés Stiahnuť
2016-10-20 Zmluva o nájme pozemku Telekbérleti szerződés Stiahnuť
2016-10-18 Kupná zmluva Vételi szerződés Stiahnuť
2016-10-17 Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena V-5610/16 Kiegészítés a V-5610/16 szerződés-hez Stiahnuť
2016-09-16 Zmluva o zariadení vecného bremena Szerződés a tárgyi teheről Stiahnuť
2016-07-26 Zmluva o dielo_dodanie a montáž klimatizácie Munka szerződés Stiahnuť
2016-06-30 Mandátna zmluva Megbízási szerződés Stiahnuť
 2016-05-31 Zmluva triedeného zberu komunálneho odpadu  Szerződés - Osztályozott kommunális hulladék gyűjtés   Stiahnuť
2016-05-31 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Szerződés  - könyvvizsgálói tevékenység Stiahnuť
2016-04-25 Zmluva o dielo Munka szerződés Stiahnuť
2016-03-14 Kúpna zmluva-Miklics Adásvételi szerződés - Miklics Stiahnuť
2016-02-04 Zmluva o dielo Munka szerződés Stiahnuť
2016-01-20 Dodatok k zamennej zmluve Csereszerződés kiegészítés Stiahnuť
2016-01-18 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Szándéknyilatkozati szerződés Stiahnuť
2015-12-14 Zmluva o dielo Munka szerződés Stiahnuť
2015-12-10 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Szerződés kiegészítés - hulladékgazdálkodási szolgáltatások Stiahnuť
2015-12-04 Zámenná zmluva Csereszerződés Stiahnuť
2015-12-03 Zmluva o dielo_PHSR Vrakúň Munka szerződés PHSR Stiahnuť
2015-11-27 Zmluva o poskytnutí štipendia Ösztöndíj szerződést Stiahnuť
2015-11-27 Zmluva o poskytnutí štipendia Ösztöndíj szerződést Stiahnuť
2015-11-27 Zmluva o poskytnutí štipendia Ösztöndíj szerződést Stiahnuť
2015-11-27 Zmluva o poskytnutí štipendia Ösztöndíj szerződést
Stiahnuť
2015-11-16 Zmluva o garantovanom účte - Skládka odpadu Szerződés garantált számlára - Hulladéklerakó Stiahnuť
2015-11-16 Zmluva o garantovanom účte - Multifunkčné ihrisko Szerződés garantált számlára - multifunkcionális játszótér Stiahnuť
2015-11-16 Zmluva o dielo- Sanácia skládky s nezákonne ulož.odpadom Munka szerződés - Hulladéklerakó helyreállítás Stiahnuť
2015-10-26 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Szándéknyilatkozati szerződés Stiahnuť
2015-10-19 Zmluva o dielo - Obnova národného kultúrneho pamiatku "Dom ľudový vo Vrakúni" Munka szerződés Stiahnuť
2015-09-16 Dodatok k zmluve szerződés kiegészítés Stiahnuť
2015-09-07 Zmluva o dielo (Rozšírenie vozovky) Munka szerződés (Útburkolat bővítése) Stiahnuť
2015-08-26 Zmluva o dielo Munka szerződés Stiahnuť
2015-08-17 Zmluva a dielo - "Projekt Town Twinning" szerződés - "Projekt Town Twinning" Stiahnuť
2015-08-11 servisná zmluva szolgáltatási szerződés Stiahnuť
2015-07-07 KÚPNA ZMLUVA - Hammerschmidtová adásvételi szerződés - Hammerschmidtová Stiahnuť
2015-07-06 KÚPNA ZMLUVA - Cséfalvay Eduard adásvételi szerződés- Cséfalvay Eduard Stiahnuť
2015-07-06 KÚPNA ZMLUVA - Varga František adásvételi szerződés - Varga František Stiahnuť
2015-07-06 KÚPNA ZMLUVA - Zilizi František adásvételi szerződés- Zilizi František Stiahnuť
2015-06-23 kúpna zmluva - Juhász Alexander 2. adásvételi szerződés - Juhász Alexander 2. Stiahnuť
2015-06-23 kúpna zmluva - Juhász Alexander 1. adásvételi szerződés - Juhász Alexander 1. Stiahnuť
2015-06-01 Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci v rámci NP podpora OS 3. kiegészítés az együttmüködési megállapodáshoz Stiahnuť
2015-05-29 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby Szociális szolgáltatást nyújtó szerződés Stiahnuť
 2015-05-27 dohoda o spolupráci együttmüködési megállapodás Stiahnuť
2015-05-27 zmluva o budúcej kúpnej zmluve szerződés a jövőbeli adásvételi szerződésről Stiahnuť
2015-05-26 kúpna zmluva - Frühvald 4 - dodatok č.1 adásvételi szerződés - Frühvald 4 - 1. kiegészítés Stiahnuť
2015-05-26 kúpna zmluva - Frühvald 3 - dodatok č.1 adásvételi szerződés - Frühvald 3 - 1. kiegészítés Stiahnuť
2015-05-26 kúpna zmluva - Frühvald 2 - dodatok č.1 adásvételi szerződés - Frühvald 2 - 1. kiegészítés Stiahnuť
2015-05-26 kúpna zmluva - Frühvald 1 - dodatok č.1 adásvételi szerződés - Frühvald 1 - 1. kiegészítés Stiahnuť
2015-05-19 kúpna zmluva - Fodor T. adásvételi szerződés - Fodor T. Stiahnuť
2015-05-11 zmluva o zriadení vecných bremien szerződés a tárgyi teheről Stiahnuť
2015-04-23 Zmluva o dielo Munka szerződés Stiahnuť
2015-04-16 kúpna zmluva - Frühvald 4 adásvételi szerződés - Frühvald 4 Stiahnuť
2015-04-16 kúpna zmluva - Frühvald 3 adásvételi szerződés - Frühvald 3 Stiahnuť
2015-04-16 kúpna zmluva - Frühvald 2 adásvételi szerződés - Frühvald 2 Stiahnuť
2015-04-16 kúpna zmluva - Frühvald 1 adásvételi szerződés - Frühvald 1 Stiahnuť
2015-04-01 Dodatok č2 k zmluve o poskytovaní soc.služby Szociális szolgáltatást nyújtó szerződés - 2. kiegészítés Stiahnuť
2015-04-01 zmluva stravného 2015-dôchodcovia Flórián szerződés a nyugdíjasok étkeztetéséről - Flórián Stiahnuť
2015-03-25 kúpna zmluva- Kukucs Peter adásvételi szerződés- Kukucs Peter Stiahnuť
2015-03-13 záložná zmluva- 24 b.j. terhelési szerződés- 24 lakásos bérlakás Stiahnuť
2015-02-09 zmluva o poskytnutí právnych služieb Jogi szolgáltatást nyújtó szerződés Stiahnuť
2015-02-09 zmluva o odbere kuch.odpadu od zriad.školského stravovania szerződés a konyhai hulladék elszállítására az ovi és iskola konyháról Stiahnuť
2015-02-09 zmluva o nájme nebytového priestoru bérleti szerződés a kávézó bérbeadására Stiahnuť