Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 16. februára 2017 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 22. decembra 2016 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 24.novembra  2016 o 18.00 hod. Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 29. septembra 2016 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň Stiahnuť
Zápisnica zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 23. júna 2016 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 28.apríla 2016 o 18.00 hod. Stiahnuť
Zápisnica zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vrakúni ,  konaného dňa 11. februára 2016 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa15. decembra 2015 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 12.novembra 2015 o 18.00 hod. Stiahnuť
Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 28.októbra  2015 o 19.00 hod. Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 10. septembra 2015 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 18.júna 2015 o 18.00 hod. Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 21. mája 2015 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň  Stiahnuť
 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľsta vo Vrakúni,konaného dňa 14.apríla 2015 Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni , konaného dňa 12.marca 2015 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň. Stiahnuť
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 22. januára 2015 o 18.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Vrakúň Stiahnuť
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vrakúni, konaného dňa 11.decembra  2014 o 17.00 hod. vo veľkej hale kultúrneho domu Stiahnuť