Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

2024-03-14 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom_Vrakúň 2024 PDF ICON BLACK
2024-02-16
Začatie správneho konania - výrub drevín
Fakivágási eljárás PDF ICON BLACK
2024-01-08 Rozpočet obce Vrakúň na roky 2024-2026 excel logo icon 208937
2023-12-18 Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce KÉR kiegészítése -  szemétgazdálkodásról szóló rendelet PDF ICON BLACK
2023-12-18 Dodatok č. 3/2023 k  VZN č. 1/2018  a jeho Dodatku č. 1/2020 a Dodatku č. 2/2022 - miestne dane a miestne poplatky KÉR kiegészítése - helyi adók és illetékek PDF ICON BLACK
2023-12-01 Oznámenie o konaní spoločných poľovačiek v poľovnom
revíri Samostatná Bažantnica Vrakúň
PDF ICON BLACK
2023-11-21 Návrh - Dodatok č. 3/2023 k  VZN č. 1/2018  a jeho Dodatku č. 1/2020 a Dodatku č. 2/2022 - miestne dane a miestne poplatky Javaslat - KÉR kiegészítése - helyi adók és illetékek PDF ICON BLACK
2023-11-21 Návrh  - Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Javaslat- KÉR kiegészítése -  szemétgazdálkodásról szóló rendelet PDF ICON BLACK
2023-11-02 „NYÉK” Települések Európai Találkozója IPOLYNYÉKEN
SZÜRETI FESZTIVÁL ÉS TOWN-TWINNING MEETING
PDF ICON BLACK
2023-10-23 Začatie správneho konania - výrub drevín Fakivágási eljárás PDF ICON BLACK
2023-6-16 Začatie správneho konania - výrub drevín Fakivágási eljárás PDF ICON BLACK
2023-05-24 Zber odpadu PDF ICON BLACK
2023-04-14 Oznam - Riaditeľstvo základnej školy Gabčíkovo - ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA PDF ICON BLACK
2023-02-17 Začatie správneho konania - výrub drevín Fakivágási eljárás PDF ICON BLACK
2023-02-10 Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá” Biztonságos internet – „Sosem lehetsz biztos, ki van a másik oldalon…” PDF ICON BLACK
2023-02-09 Začatie správneho konania - výrub drevín Fakivágási eljárás PDF ICON BLACK
2023-01-16 Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 08 Nyékvárkony község területrendezési tervének módosítása  08 zip(zip, 37MB)
2022-12-16 Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 8 - VZN zip(zip, 4MB)
2022-12-16 Dodatok č. 2/2022 k  VZN č. 1/2018  a k Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 1/2018 - miestne dane a miestne poplatky KÉR kiegészítése - helyi adók és illetékek PDF ICON BLACK
2022-11-28 Dodatok č. 2/2022 k  VZN č. 1/2018  a k Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 1/2018 - miestne dane a miestne poplatky - Návrh KÉR kiegészítése - helyi adók és illetékek - Javaslat PDF ICON BLACK
2022-11-28 Územný plán obce  - Zmeny  a doplnky č. 8 - Návrh VZN zip(zip, 4MB)
2022-11-16 UNHCR a UNICEF podporia ukrajinské rodiny jednorazovým finančným príspevkom na zabezpečenie nevyhnutných zimných potrieb PDF ICON BLACK
2022-10-24 Začatie správneho konania - výrub drevín
Fagivágási eljárás
PDF ICON BLACK
2022-10-24 Začatie správneho konania - výrub drevín
Fagivágási eljárás
PDF ICON BLACK
2022-10-10 Rozhodnutie - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 08 PDF ICON BLACK
2022-10-05 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia PDF ICON BLACK
2022-09-19 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov PDF ICON BLACK
2022-09-19 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja PDF ICON BLACK
2022-09-06 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Vrakúň PDF ICON BLACK
2022-09-06 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vrakúni PDF ICON BLACK
2022-08-19 Oznámenie o strategickom dokumente
„Územný plán obce Vrakúň – Zmeny a doplnky č. 8“
PDF ICON BLACK
2022-08-02 Oznámenie o rekonštrukcii cesty - Vrakúň PDF ICON BLACK
2022-07-28 Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 8 - Oznam Link
2022-07-15 Informácie pre utečencov Tudnivalók a menekülteknek PDF ICON BLACK
2022-05-25 Návrh záverečného účtu Obce Vrakúň a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 PDF ICON BLACK
2022-05-02 VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VRAKÚŇ PDF ICON BLACK
2022-02-25 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás PDF ICON BLACK
2022-02-15 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás PDF ICON BLACK
2021-12-01 Návrh - VZN o poskytnutí jednorazovej finančnej výpomoci PDF ICON BLACK
2021-10-11 JÖVŐBELÁTÓ MINŐSÉGI ÉLET EURÓPÁBAN - KÖRNYEZETBARÁT TALÁLKOZÓ IPOLYNYÉKEN link
2021-05-25 Návrh záverečného účtu Obce Vrakúň a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 PDF ICON BLACK
2021-03-09 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás PDF ICON BLACK
2021-03-05 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás PDF ICON BLACK
2020-12-03 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - POZVÁNKA
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru - Samostatnej bažantnice Vrakúň
PDF ICON BLACK
2020-11-27 Dodatok č. 1/2020 k  VZN č. 1/2018 - miestne dane a miestne poplatky KÉR kiegészítése - helyi adók és illetékek PDF ICON BLACK
2020-11-10 Návrh Dodatku č. 1/2020 k  VZN č. 1/2018 - miestne dane a miestne poplatky Javaslat  KÉR kiegészítése - helyi adók és illetékek PDF ICON BLACK
2020-10-13 Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 07 Nyékvárkony község területrendezési tervének módosítása  07 zip(zip, 33MB)
2020-10-13 VZN - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 07 ÁÉR - Nyékvárkony község területrendezési tervének módosítása  07 zip(zip, 4.9MB)
2020-09-11 VZN - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 07 ÁÉR - Nyékvárkony község területrendezési tervének módosítása  07 zip(zip, 3MB)
2020-08-25 Návrh VZN - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 07 ÁÉR javaslat - Nyékvárkony község területrendezési tervének módosítása  07 zip(zip, 4MB)
 2020-06-25  Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás  Stiahnuť 
2020-06-22   Informácia o oznámení PDF ICON BLACK
2020-06-22    Príloha č. 1 : list OU Dunajská Streda č- OU-DS-OSZP-2020/014958-002 PDF ICON BLACK
2020-06-22 Príloha č. 2: Oznámenie o strategickom dokumente   PDF ICON BLACK
2020-06-22 Príloha č. 3 : Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 07   zip(zip, 17.8MB) 
2020-06-16 Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 07 zip(zip, 17.8MB)
2020-06-16 Oznam pre verejnosť - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 07 Word
2020-03-16 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2020-03-04 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2019-10-02 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2019-10-02 Protokol č. 01337 2019 UVOP U00060 19.00 Stiahnuť
2019-08-13 Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia - FirstFarms Stiahnuť
2019-08-13 ZVEREJNENIE a VÝZVA - Nyékiszél nová farma Stiahnuť
2019-08-13 Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia - Nyékiszél nová farma Stiahnuť
2019-08-13 Upovedomenie o začatí konania Stiahnuť
2019-08-13 Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia Stiahnuť
2019-08-13 ZVEREJNENIE a VÝZVA
- dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.
Stiahnuť
2019-08-12 Tájékoztatás a község lakósai számára a helyhez kötött vagy mozgó forrású veszélyeztetés következtébeni tevékenység alapelveiről. Stiahnuť
2019-08-12 Informácia pre obyvateľov obce o zásadách činnosti pri ohrození nebezpečnými látkami zo stacionárnych a mobilných zdrojov ohrozenia Stiahnuť
2019-06-13 Záverečný účet obce za rok 2018 Zárszámadás 2018 Stiahnuť
2018-12-18 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2018-12-12 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov. Stiahnuť
2018-11-13 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2018-11-08 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2018-10-08 Návrh VZN - miestne dane a miestne poplatky Javasalat  KÉR - helyi adók és illetékek Stiahnuť
2018-10-03 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban Stiahnuť
2018-09-25 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV - pre starostu Stiahnuť
2018-09-25 ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV- do obecného zastupiteľstva Stiahnuť
2018-09-20 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2018-09-13 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2018-08-06  Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás  Stiahnuť 
2018-06-08 Vrakúň - Komunitný plán 2018_2023 Várkony - Közösségi terv 2018-2023 Stiahnuť
 2018-03-20 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2018-03-13 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2018-02-14 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2017-11-14 Návrh VZN - miestne dane a miestne poplatky na rok 2018 Javasalat  KÉR - helyi adók és illetékek a 2018-es évre Stiahnuť
2017-09-20 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban Stiahnuť
2017-08-18 Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Oznámenie Stiahnuť
2017-05-23 Záverečný účet obce za rok 2016 Zárszámadás 2016 Stiahnuť
2017-02-22 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2017-01-27 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2017-01-17 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2016-12-07 Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrakúň Javaslat - Általános érvényű rendelet Stiahnuť
2016-12-07 Návrh  - Dodatok č. 2 k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby Javaslat - A gondozószolgálatról szóló általános érvényű rendelet 2. sz. kiegészítése Stiahnuť
2016-12-08 Orientačné charakteristické znaky podozrivého materiálu Stiahnuť
2016-12-01 Návrh VZN - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÁÉR javaslat - Nyékvárkony község területrendezési tervének módosítása 1/2016 Stiahnuť
2016-11-08 III.Návrh VZN - o nakladaní s odpadmi na území obce Javaslat KÉR - szemétgazdálkodásról szóló rendelet Stiahnuť
2016-11-08 II. Návrh VZN - o miestnom poplatku za rozvoj Javaslat KÉR- fejlesztési illeték Stiahnuť
2016-11-08 l. Návrh VZN - miestne dane a miestne poplatky na rok 2017 Javasalat  KÉR - helyi adók és illetékek a 2017-es évre Stiahnuť
2016-09-19 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
 2016-08-26 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
Stiahnuť
2016-06-16 Návrh - Zmluva o dielo_dodanie a montáž klimatizácie Stiahnuť
2016-06-16 Výzva na predloženie cenovej ponuky Vrakúň - klimatizácia Stiahnuť
2016-05-31 Volkswagen Slovakia ponúka prácu pre stovky ľudí Stiahnuť
2016-05-10 Začatie správneho konania - výrub drevín Fagivágási eljárás Stiahnuť
2016-04-29 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vrakúň Stiahnuť
2016-04-26 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
VRAKÚŇ
ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2016
(Návrh)
PDF ICON BLACK MAP ICON MAP ICON MAP ICON
MAP ICON MAP ICON MAP ICON MAP ICON

2016-04-26 OZNAM - „Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 01/2016" Stiahnuť 
2016-03-17 Začatie správneho konania - výrub drevín Fakivágási eljárás Stiahnuť
2016-01-25 Začatie správneho konania - výrub drevín Fakivágási eljárás Stiahnuť
2015-11-30 NÁVRH - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Vrakúň - č. 5/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Javaslat - KÉR 5/2015 a választási plakátok elhelyezéséről Stiahnuť
2015-11-18 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
Stiahnuť
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Tájékoztató a választópolgár részére
Megnézem
2015-10-19 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch  na rok 2016 Javaslat - KÉR - helyi adók és illetékek a 2016-ös évre Stiahnuť
2015-10-19 Szeretettel meghívjuk Önt a
IX. NEMZETKÖZI NÉPZENEI  FESZTIVÁLRA,
melyet 2015.november 14.-én (szombaton)
délután 15:30 órai kezdettel rendezünk
a Népdalkör megalakulásának
20. évfordulója alkalmából
a nyékvárkonyi kultúrház nagytermében.
meghivo 20151114
2015-10-12

Nyékvárkonyban 2015. október 10-én 40 versenyző részvételével megvalósult
a ,, Fuss az egészségért III ,, futóverseny, melynek helyezettjei a következők:

,, Fuss az egészségért III ,, futóverseny helyezettjei
2015-10-05

BEH ZDRAVIA III.

Pozývame malých a veľkých na bežecké preteky, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10.októbra na športovom areáli.

Štart: 11:00 hod.
Registrácia: 9:30 - 10:30
Štartovné /pre dospelých/: 3,- eur

Občerstvenie sú zabezpečené.

Futas 201510
2015-09-21 Véradás Darovanie krvi Stiahnuť
2015-07-03 Nyékvárkony napok - PROGRAM nyekvarkonyi napok 20150703
2015-06-30 Žiadosť  o zmenu integrovaného povolenia Žiadosť o zmenu IPKZ Vrakúň - Nyékiszél nová farma
Stručné zhrnutie
Výzva a zverejnenie
Upovedomenie
2015-06-11 Žiadosť  o zmenu integrovaného povolenia Žiadosť
Stručné zhrnutie
Výzva a zverejnenie
Upovedomenie
Informácie
2015-03-25 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.03.2015 Jegyzőkönyv a 2015. március 12. testületi ülésről Stiahnuť
2015-02-23 Rozpočet na rok 2015 Költségvetés a 2015-ös évre Stiahnuť
2015-02-20 Správne konanie k výrubu drevín Fakivágási eljárás Stiahnuť
2015-02-17 VZN jednorázový príspevok -návrh ÁÉR egyszeri támogatás -javaslat Stiahnuť
2015-01-27 Zápisnica zo zasadania OZ dňa 22.01.2015 Jegyzőkönyv a 2015.01.22-i képviselő-testületi ülésről Stiahnuť
2015-01-01 Šťastný Nový rok 2015 BÚÉK 2015 Stiahnuť
2015-01-01 Novoročný ohňostroj 2015 - 1 Újévi tüzijáték 2015 - 1 Stiahnuť
2015-01-01 Novoročný ohňostroj 2015 - 2 Újévi tüzijáték 2015 - 2 Stiahnuť
2014-12-16 Verejná súťaž o nájme nebyt. priestorov- FIT Café Pályázat a FIT Café bérbeadására Stiahnuť
2014-12-11 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2014 Jegyzőkönyv a 2014 12.11. alakuló testületi ülésről Stiahnuť
2014-11-25 VZN o daniach a miest. popl. - návrh ÁÉR helyi adók és illetékek - javaslat Stiahnuť
2014-11-19 Výsledky volieb do samoprávy obcí A helyhatósági választások eredményei Stiahnuť
2014-11-13 Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 30.10.2014 Jegyzőkönyv a 2014.10.30-ai képviselő-testületi ülésről Stiahnuť
2014-10-24 Bioodpad, kompostovanie - brožúra Biohulladék, komposztálás - információs kiadvány Stiahnuť
2014-10-24 Separovanie odpadu - leták Hulladék-szeparáció - szórólap Stiahnuť
2014-10-24 Význam značiek na obaloch Jelölések jelentése a csomagoláson Stiahnuť
2014-10-02 Zápisnica z mioriadneh zasadnutia OZ zo dňa 11.8.2014 Jegyzőkönyv a képviselőtestület 2014 aug. 11.rendkívüli üléséről Stiahnuť
2014-10-02 Oficiálny zoznam kandidátov na post starostu obce a na posty poslancov OZ Polgármester- és képviselőjelöltek hivatalos listája Stiahnuť
2014-10-02 Zápisnica zo zasdnutia OZ v septembri 2014 Jegyzőkönyv a képviselőtestület 2014 szeptemberi üléséről Stiahnuť
2014-09-12 Informácia o doručení správy - Ťažba štrokieskov s technológiou triedenia - II. etapa Információ a jelentés kézbesítéséről - Kavicsbányászat osztályozási technológiával - II. szakasz Stiahnuť
2014-08-21 Oznámenie Értesítés Stiahnuť
2014-07-08 Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26. júna 2014 A 2014. június 26-i testületi ülés jegyzőkönyve Stiahnuť
2014-06-19 XVII. Obecné dni XVII. Nyékvárkonyi Falunap Stiahnuť
2014-06-12 Program odpadového hospodárstva 2011 -2015 Szemétgazdálkodásról szóló program 2011 - 2015 Stiahnuť
2014-06-09 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15. mája 2014 Jegyzőkönyv a 2014. május 15-i testületi ülésről Stiahnuť
2014-04-26 Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 16. apríla 2014 Jegyzőkönyv a 2014. április 16-i testületi ülésről Stiahnuť
2014-04-23 Výberové konanie - Obsadenie funkcie riaditeľa Základná škola Ferenca Móru Pályázati felhívás - Igazgatói tisztség betöltésére - Móra Ferenc Alapiskola Stiahnuť
2014-04-16 Verejná vyhláška - Územný plán obce Vrakúň - ZaD 01/2014 Nyilvános kiírás - Nyékvárkony Község területrendezési terve - 01/2014 Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - zmeny a doplnky č. 01/2014 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014-es kiegészítés Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - ZaD 01/2014 - komplexný výkres č. 1 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014 - 1.sz.rajz Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - ZaD 01/2014 - komplexný výkres č. 2 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014 - 2.sz.rajz Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - ZaD 01/2014 - komplexný výkres č. 3 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014 - 3.sz.rajz Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - ZaD 01/2014 - komplexný výkres č. 4 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014 - 4.sz.rajz Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - ZaD 01/2014 - komplexný výkres č. 5 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014 - 5.sz.rajz Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - ZaD 01/2014 - komplexný výkres č. 6 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014 - 6.sz.rajz Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - ZaD 01/2014 - komplexný výkres č. 7 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014 - 7.sz.rajz Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - ZaD 01/2014 - komplexný výkres č. 8 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014 - 8.sz.rajz Stiahnuť
2014-04-15 Územný plán Obce Vrakúň - ZaD 01/2014 - komplexný výkres č. 9 Nyékvárkony község területrendezési terve - 01/2014 - 9.sz.rajz Stiahnuť
2014-03-24 Zápisnica zo zasadnutia OZ 6. marca 2014 Jegyzőkönyv a 2014. március 6-i testületi ülésről Stiahnuť
2014-03-21 Výrub drevín Fakivágás Stiahnuť
2014-02-20 112 - plagát 112 - plakát Stiahnuť
2014-02-20 112 - informačný leták 112 - információs szórólap Stiahnuť
2014-01-30 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.01.2014 Jegyzőkönyv a 2014. január 16-ai testületi ülésről Stiahnuť
2014-01-27 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rozšírenie a oprava miestnej komunikácie - Korpodský rad Felhívás - A Korpodi sor bövítése és javítása Stiahnuť
2014-01-27 Výkaz výmer - Rozšírenie a oprava miestnej komunikácie - Korpodský rad Költségvetés - A Korpodi sor bővítése és javítása Stiahnuť
2014-01-02 Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 13. dec. 2013 Jegyzőkönyv a 2013. dec.13-ai testületi ülésről Stiahnuť
2013-12-13 Výrub drevín Fakivágás Stiahnuť
2013-11-28 Návrh VZN - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky č. 1/2013 ÁÉR javaslat - Nyékvárkony község területrendezési tervének módosítása 1/2013 Stiahnuť
2013-11-28 Príloha k Návrhu VZN - výkres č. 8. Melléklet az ÁÉR javaslathoz - 8. sz. rajz Stiahnuť
2013-11-28 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstav konaného dňa 7. novembra 2013 Jegyzőkönyv a 2013. november 7-i testületi ülésről Stiahnuť
2013-10-25 správne konanie- výrub drevín fakivágás Stiahnuť
2013-10-01 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.09.2013 Jegyzőkönyv a 2013. szeptember 26-i testületi ülésről Stiahnuť
2013-09-19 Rozhodnutie - Územný plán obce Vrakúň Határozat - Nyékvárkony Község területrendezési terve Stiahnuť
2013-09-13 Žiadosť o výrub dreviny Fakivágás Stiahnuť
2013-08-30 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. aug. 2013 Jegyzőkönyv a 2013. aug. 15-i testületi ülésről Stiahnuť
2013-08-12 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15.08.2013 Meghívó a 2013. aug. 15-i testületi ülésre Stiahnuť
2013-07-22 Verejná vyhláška - Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky 01/2013 Nyilvános kifüggesztés - Nyékvárkony község területi terve - Változások és kiegészítések 01/2013 Stiahnuť
2013-07-22 Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky 01/2013 - Textová časť Nyékvárkony község területi terve - Változások és kiegészítések 01/2013 - Szöveges rész Stiahnuť
2013-07-22 Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky 01/2013 - Grafická časť 1. Nyékvárkony község területi terve - Változások és kiegészítések 01/2013 - Grafikai rész 1. Stiahnuť
2013-07-22 Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky 01/2013 - Grafická časť 6 Nyékvárkony község területi terve - Változások és kiegészítések 01/2013 - Grafikai rész 6 Stiahnuť
2013-07-22 Územný plán obce Vrakúň - Zmeny a doplnky 01/2013 - Grafická časť 8 Nyékvárkony község területi terve - Változások és kiegészítések 01/2013 - Grafikai rész 8 Stiahnuť
2013-07-08 Obchodná verejná súťaž - parc. 240/1, 240/21 Nyilvános versenytárgyalás - 240/1, 240/21 parcellák Stiahnuť
2013-07-05 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 20. júna 2013 Jegyzőkönyv a testületi ülésről - 2013. június 20. Stiahnuť
2013-07-01 Verejné obstarávania - Súhrnná správa - apríl - jún 2013 Közbeszerzések - Összegzés - 2013. április - június Stiahnuť
2013-06-24 XVI. Obecné dni Vrakúň XVI. Nyékvárkonyi napok Stiahnuť
2013-06-24 Komunitný plán sociálnych služieb obce Vrakúň 2013 -2018 Nyékvárkony község közösségi terve 2013-2018 Stiahnuť
2013-06-20 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 20.06.2013 Meghívó a 2013.06.20-i testületi ülésre Stiahnuť
2013-05-07 Výzva - Vstupné brány - Detské ihrisko a park Felhívás - Kapuk - Játszótér Stiahnuť
2013-05-02 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25. apríla 2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 25-i testületi ülésről Stiahnuť
2013-04-15 Výzva - Výstavba detského ihriska a parku - Nadstavba konštrukcie na most podľa p.d. Felhívás - Híd-konstrukció építése projektdokumentáció szerint a játszótéren Stiahnuť
2013-04-15 Výzva - Výstavba detského ihriska a parku - Návoz zeminy na parc. 1479/1 Felhívás - Földhordás az 1479/1-es parcellára a játszótéren Stiahnuť
2013-04-11 Výzva . "Oprava a úprava vozovky poľných ciest "Mánta" a "Biely jarok"" Felhívás - " A "Mánta" és a "Fehérárok" utcák javítása és felújítása Stiahnuť
2013-04-03 Verejné obstarávania - Súhrnná správa ( január - marec ) Közbeszerzések - Összefoglaló jelentés ( január - március ) Stiahnuť
2013-03-28 Výzva - Výstavba detského ihriska a parku - Jazierko Felhívás - Játszótér - Tó Stiahnuť
2013-03-28 Ihrisko - Jazierko - výkaz výmer+rozpočet Játszótér - Tó - költségvetés Stiahnuť
2013-03-25 Zápisnica o zasadnutí obecného zastup. 20. marca Jegyzőkönyv a márc. 20-i testületi ülésről Stiahnuť
2013-03-22 Výzva - Chodník - Körtvélyešská ulica Felhívás - Járda - Körtvélyesi utca Stiahnuť
2013-03-22 Chodník - Körtvélyešská ulica - rozpočet Járda - Körtvélyesi utca - költségvetés Stiahnuť
2013-03-20 Výzva - odvodňovacie vsaky Felhívás - esővíz-elvezetés Stiahnuť
2013-03-20 Výzva - Trhovisko - zakladanie stavieb a spevnené plochy Felhívás - Piactér - alapok és szilárd felüleletek Stiahnuť
2013-03-20 Zakladanie stavieb a spevnené plochy - rozpočet Alapok és szilárd felüleletek - költségvetés Stiahnuť
2013-03-20 Výzva - Trhovisko - autobusová zastávka a predajne Felhívás - Piactér - autóbusz megálló és árusító helyek Stiahnuť
2013-03-20 Autobusová zastávka a predajne - rozpočet Autóbusz megálló és árusító helyek - költségvetés Stiahnuť
2013-03-14 Chránme prírodu pred požiarmi Védjük a természetet a tüzektől! Stiahnuť
2013-02-25 Koncept Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja Koncepció - A Nagyszombati kerület területrendezési terve Stiahnuť
2013-02-25 Výzva - Rekonštrukcie Mihálskej ulici vo Vrakúni Felhívás - A Mihályfi-tag utca felújítása Stiahnuť
2013-02-25 Výzva - Výstavba parkoviska Felhívás - Parkoló építése Stiahnuť
2013-02-25 Výzva - Výstavba športového ihriska Felhívás - Sportpálya kiépítése Stiahnuť
2013-02-25 Rekonštrukcia Mihálskej ulici vo Vrakúni - výkaz výmer A Mihályfi-tag utca felújítása - költségvetés Stiahnuť
2013-02-25 Výstavba parkoviska - Výkaz výmer Parkoló építése - költségvetés Stiahnuť
2013-02-25 Výstavba športového ihriska - výkaz výmer Sportpálya kiépítése - költségvetés Stiahnuť
2013-01-30 Zápisnica o zasadnutí obec. zast. - 24. januára Jegyzőkönyv a testületi ülésről - jan.24 Stiahnuť
2013-01-25 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže Nyilvános versenytárgyalás kiértékelése Stiahnuť
2013-01-21 Výzva pre verejné obstarávanie - chodník II. a základ pre most Közbeszerzési felhívás - járda II. és a híd alapjai Stiahnuť
2013-01-21 Chodník II. a základ pre most - krycí list + výkaz výmer Járda II. és a híd alapjai - kísérőlevél + költségvetés Stiahnuť
2013-01-21 Výzva - verejné obstarávanie - oddychové miesto a prístup k predajným miestam Közbeszerzési felhívás - pihenőhely és út az árusító helyekhez Stiahnuť
2013-01-21 Oddychové miesto a prístup k predajným miestam - krycí list+výkaz výmer Pihenőhely és út az árusító helyekhez - kísérőlevél+költségvetés Stiahnuť
2013-01-02 Verejné obstarávania - Súhrnná správa ( okt.-dec.) Közbeszerzések - Összefoglaló jelentés ( okt.-dec. ) Stiahnuť
2012-12-20 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 13. decembra Jegyzőkönyv a testületi ülésről - december 13. Stiahnuť
2012-12-18 Obchodná verejná súťaž - 2/4 z parcely č.19, k.ú. Vrakúň, LV č. 544 Nyilvános versenytárgyalás - 19. sz. parcella 2/4-része, Várkony kataszter, TL sz. 544 Stiahnuť
2012-12-14 Návrh rozpočtu 2013 Költségvetési javaslat 2013 Stiahnuť
2012-11-27 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku Általános érvényű rendelet-javaslat a helyi adókról és illetékekről Stiahnuť
2012-11-24 Zápisnica zo zasadnutia obec. zastup. - 8.nov. Jegyzőkönyv a testületi ülésről - nov.8. Stiahnuť
2012-11-12 Pozvánka na verejné prerokovanie Meghívó nyilvános vitára Stiahnuť
2012-10-04 Správne konanie Fakivágás Stiahnuť
2012-10-01 Verejné obstarávania-Súhrnná správa(júl.-szept.) Közbeszerzések-Összefoglaló jelentés(júl.-szept.) Stiahnuť
2012-09-20 zápisnica zo zasad. OZ 20.09.2012 Jegyzőkönyv a 2012.09.20- testületi ülésről Stiahnuť
2012-09-19 Výzva - elektrická NN prípojka a elektroinštalácia Versenykiírás - játszótér - villanyhálózat szerelése Stiahnuť
2012-09-14 Výzva - detsk. ihr. - chodník Versenykiírás - játszótér - járda Stiahnuť
2012-09-10 Zhrnutie projektu - Vodovod, kanalizácia - lokalita Forrád Projekt összefoglaló - Vízvezeték, kanalizáció - Forrád Stiahnuť
2012-08-03 Zápisnica júl Jegyzőkönyv július Stiahnuť
2012-07-02 Verejné obstarávania - Súhrnná správa apríl-jún Közbeszerzések - Összefoglaló jelentés április-június Stiahnuť
2012-06-18 Zápisnica jún 2012 Jegyzőkönyv június 2012 Stiahnuť
2012-06-15 verejne obchodná súťaž ihrisko versenytárgyalás játszótér Stiahnuť
2012-06-01 Zápisnica apríl Jegyzőkönyv áprílis Stiahnuť
2012-05-14 Zhrnutie projektu - Tribúna Projekt összefoglaló- Lelátó Stiahnuť
2012-04-20 Pozvánka Meghívó Stiahnuť
2012-04-02 Verejné obstarávania - Súhrnná správa január-marec Közbeszerzések - Összefoglaló jelentés január-március Stiahnuť
2012-03-16 zápisnica zo zasad OZ 1.3.2012 jegyzőkönyv 2012.3.1 Stiahnuť
2012-01-20 Zápisnica - január Jegyzőkönyv - január Stiahnuť
2011-12-16 Verejne obchodná súťaž oznámenie Nyilvános versenytárgyalás értesítes Stiahnuť
2011-12-16 VZN dane ÁÉR adók Stiahnuť
2011-12-05 Smernica fond údržby bytov Lakásfelújítási alap irányelvek Stiahnuť
2011-11-30 Návrh VZN ÁÉR javaslat Stiahnuť
2011-11-30 Návrh zmeny rozpočtu 2011 Költségvetés módosítás javaslata a 2011-es évre Stiahnuť
2011-11-30 Návrh rozpočtu na rok 2012 Költségvetés javaslata a 2012-es évre Stiahnuť
2011-11-28 Oznámenie zámeru predaja Telekeladási értesítés Stiahnuť
2011-11-23 Zápisnica - november Jegyzőkönyv - november Stiahnuť
2011-11-02 Zasadnutie zastupiteľstva Testületi ülés Stiahnuť
2011-10-24 Zámer predaja Eladási szándék Stiahnuť
2011-10-06 Verejne obchodná súťaž Nyilvános versenytárgyalás Stiahnuť
2011-09-30 Zápisnica sept. Szept jegyzőkönyv Stiahnuť
2011-08-30 Program zasadnutia zastupiteľstva Testületi ülés programja Stiahnuť
2011-08-24 návrh VZN príspevky materská škola a škôlka ÁÉR javaslata az iskolai és ovodai általánydíjakról Stiahnuť
2011-08-22 Oznámenie Értesítés Stiahnuť
2011-07-19 kostolný festival Templomkert fesztivál Stiahnuť
2011-07-14 zápisnica 23 juna jegyzőkönyv jun23 Stiahnuť
2011-06-29 Obecný deň program Falunap program Stiahnuť
2011-05-27 VZN sociálne byty ÁÉR sociális lakások Stiahnuť
2011-05-27 Cenník služieb Szolgáltatások árjegyzéke Stiahnuť
2011-05-27 Zápisnica 19. máj Jegyzőkönyv május 19. Stiahnuť
2011-05-16 SRO zakladacia listina návrh KFT alapszabályzat javaslat Stiahnuť
2011-05-03 Obchodne verejná súťaž Nyilvános versenytárgyalás Stiahnuť
2011-05-03 zámer prevodu vlastníctva tulajdonjog átruházásának a tervezete Stiahnuť
2011-03-28 Zápisnica zo zasadnutia OZ Jegyzőkönyv a testületi ülésről Stiahnuť
2011-03-22 Verejná súťaž výstavba detského ihriska Nyilvános versenytárgyalás játszótér kiépítése Stiahnuť
2011-03-15 Výzva na obsadenie pozície hlavného kontrolóra Felhívás a főellenőri poszt betöltésére Stiahnuť
2011-02-25 pozvánka meghívó Stiahnuť
2011-01-17 Zasadnutie obecného zastupiteľstva zápisnica jan. 13 2011 Testületi ülés jegyzőkönyv 2011 jan. 13 Stiahnuť
2011-01-17 Schválený rozpočet 2011 Jóváhagyott költségvetés 2011 Stiahnuť
2011-01-05 Zápisnica z úvodného zasadnutia OZ Alakuló ülés jegyzőkönyve Stiahnuť
2009-12-16 VZN - 4/2009 - núdz. zásob pitnej vody Rendelet - 4/2009 - ivóvíz Stiahnuť
2009-09-29 VZN 2/2009 - opatrovateľská služba Rendelet - 2/2009 - ápolási szolgálat Stiahnuť
2008-10-30 VZN - 5/2008 - nájom obecných bytov Rendelet - 5/2008 - bérlakások Stiahnuť
2008-09-28 Dodatok č. 1 k VZN 2/2007 - nájom obecných bytov Melléklet a 2/2007-es rendelethez - bérlakások Stiahnuť
2008-09-16 Online cintorín Községünk köztemetői az interneten Stiahnuť
2008-08-09 VZN 2/2008 - predaj v obchode... Rendelet - 2/2008 Stiahnuť
2008-08-09 VZN - 3/2008 - ambulantný predaj Rendelet - 3/2008 Stiahnuť
2008-07-07 Oebecné dni na www.parameter.sk Nyékvárkonyi Napok a www.parameter.sk oldalon Stiahnuť
2008-05-29 VZN 1/2008 - nájom obecných bytov Rendelet - 1/2008 - bérlakások Stiahnuť
2007-08-29 Kultúrny dom vo Vrakúni Régi-új művelődési házat avattak Nyékvárkonyban Stiahnuť
2007-02-28 Vrakúň na Wikipédie Nyékvárkony a Wikipédián Stiahnuť
2007-02-06 VZN - 1/2007 - nájom obecných bytov Rendelet - 1/2007 - bérlakások Stiahnuť
2006-10-03 VZN - 1/2006 - parkovanie kamiónov... Rendelet - 1/2006 - kamionok Stiahnuť
2005-06-23 VZN - 29/2005 - nájom obecných bytov Rendelet - 29/2005 - bérlakások Stiahnuť