Faktúry odoslané 2017

Č. faktúry

Popis fakturovaného plnenia

DPH

suma s DPH

Zmluva/obj. č.:

Dát. vyhot.

Odberateľ

Adresa odberateľa

1 nájomné  0,00 1327,76    25.1.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava
2 spotreba vody  1,82 10,92   30.1.2017 Póda Péter Vrakúň 455
3  vývoz fekálie  0,00 36   1.2.2017 Horváth Gejza Vrakúň 852
4  vývoz fekálie  0,00  36   1.2.2017 Fekete Imrich Vrakúň 854
5  vývoz fekálie  0,00  36   1.2.2017 Fekete Karol Vrakúň 853
6  vývoz fekálie  0,00  48   1.2.2017 Rácz Robert Vrakúň 855
7  vývoz fekálie  0,00  60   1.2.2017  Greenline s.r.o. Dunajská Streda
8  vývoz fekálie  0,00  24   1.2.2017  Jakus Alexander  Vinohrady 5 Vrakúň
9  vývoz fekálie  0,00  24   1.2.2017  Csicsay Ottó Vinohrady 5 Vrakúň
10   vývoz fekálie  0,00  24   1.2.2017 Beňo Sergej Vinohrady 5 Vrakúň
11   vývoz fekálie  0,00  24    1.2.2017 Hamarová Karolína Vinohrady 5 Vrakúň
12   vývoz fekálie  0,00 144   1.2.2017 BMB Real s.r.o. Bratislavská 81/37 Šamorín
13 užívanie miest. KD  0,00 70   7.2.2017  Agroservis spol. s.r.o.  Hadovská cesta 6 Komárno
14  čistenie odpadových vôd 0,00 12,90   7.2.2017 Szabó Alexander  Vrakúň 552
15  čistenie odpadových vôd 0,00  25,80   7.2.2017 Czafiková Malvína Hlavná ul 559/148 Vrakúň
16  čistenie odpadových vôd  0,00  180   7.2.2017  DrinkExpo s.r.o.  Baka 263
17 čistenie odpadových vôd  0,00  270   7.2.2017 Belkovics Peter Horná Potôň 342
18  čistenie odpadových vôd  0,00 12,90   7.2.2017 Vizy Jozef Vrakúň 632
19  čistenie odpadových vôd  0,00 54   7.2.2017 Cobra s.r.o. Športová 4013 Dunajská Streda
20 čistenie odpadových vôd 0,00 12,90   7.2.2017 Nagy Štefan Vrakúň 563
21 čistenie odpadových vôd 0,00 51,60   7.2.2017  Fodor Juraj Vrakúň 560
22 čistenie odpadových vôd  0,00  51,60   7.2.2017 Feketeová Silvia Hlavná ul. 558/146 Vrakúň
23  čistenie odpadových vôd  0,00 77,40    7.2.2017 Hegedűs Ladislav Vrakúň 557
24  čistenie odpadových vôd 0,00 12,90   7.2.2017 Kósa Juraj  Hlavná ul. 556/142 Vrakúň
25 čistenie odpadových vôd  0,00 38,70   7.2.2017 Sebők Július Vrakúň 555
26 čistenie odpadových vôd  0,00 51,60    7.2.2017  Schvikker Ladislav Hlavná ul. 554/138 Vrakúň
27 čistenie odpadových vôd  0,00 64,50    7.2.2017 Soósová Eva Hlavná ul. 551/132 Vrakúň
28 čistenie odpadových vôd 0,00  80   7.2.2017 ATsys s.r.o. Vrakúň 548
29  čistenie odpadových vôd  0,00 38,70    7.2.2017 Rákóczi Barnabás Vrakúň 547
30 čistenie odpadových vôd 0,00 51,60   7.2.2017 Matus Dionýz Vrakúň 546
31 čistenie odpadových vôd 0,00 38,70   7.2.2017 Penzinger Vojtech Hlavná ul. 545 Vrakúň
32 čistenie odpadových vôd  0,00 38,70   7.2.2017 Aranyosi Tibor Vrakúň 544
33 čistenie odpadových vôd  0,00  38,70   7.2.2017 Szabóová Katarína Hlavná ul. 543/116 Vrakúň
34 čistenie odpadových vôd  0,00 51,60    7.2.2017 Bögi Imrich Dvojrad 469 Vrakúň
35  čistenie odpadových vôd  0,00 51,60    7.2.2017 Bernáth Mikuláš  Vrakúň 781
36 čistenie odpadových vôd 0,00 25,80   7.2.2017 Pőthe Ladislav Školská ul. 207/1 Vrakúň
37 čistenie odpadových vôd  0,00 51,60   7.2.2017 Mizera Jozef Školská ul. 207/1 Vrakúň
38 čistenie odpadových vôd 0,00 25,80   7.2.2017 Nagy Jozef Školská ul. 207/1 Vrakúň
39 čistenie odpadových vôd  0,00 64,50   7.2.2017 Vízi Štefan Školská ul. 207/1 Vrakúň
40 čistenie odpadových vôd  0,00 38,70   7.2.2017 Bíróová Laura Školská 753/14 Vrakúň
41 poplatok za vodu  6,58 39,48    7.2.2017 Határ Kristian ul. Magla 790 Vrakúň
42 čistenie odpadových vôd 0,00  7200    7.2.2017 Bokada a.s. Sasinkova 12 Bratislava
43 prenájom nebytových priestorov  0,00  481,31    7.2.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9 Banská Bystrica
44 poplatok za vodu 3,22 19,32   13.2.2017 Saláth Matej Komársky rad 805 Vrakúň
45 poplatok za vodu 10,36 62,16   22.2.2017 Pálffy Ernest Ul.Magla 790 Vrakúň
46 poplatok za vodu 2,24 13,44   22.2.2017 Nagyová Ildikó ul. Magla 790 Vrakúň
47 poplatok za vodu 9,66 57,96   22.2.2017 Obergesell Tomáš ul. Magla 790 Vrakúň
48 poplatok za vodu 6,72 40,32   23.2.2017 Molnár Zoltán ul. Magla 790 Vrakúň
49 poplatok za vodu 5,04 30,24   23.2.2017 Hegedűs Tibor  ul. Magla 791 Vrakúň
50 poplatok za vodu 8,12 48,72   23.2.2017 Knesz Tomáš ul. Magla 791 Vrakúň
51 poplatok za vodu  5,60 33,60   23.2.2017 Szabó Iveta ul. Magla 791 Vrakúň
52 poplatok za vodu  10,50 63   23.2.2017 Balogh Vlastimil ul. Magla 790 Vrakúň
53 poplatok za vodu 12,18 73,08   23.2.2017 Horváth Oskár ul. Magla 790 Vrakúň
54 poplatok za vodu  9,66 57,96   23.2.2017  Štrbka Ján ul. magla 791 Vrakúň
55 poplatok za vodu  3,78  22,68   23.2.2017 Tóth Vojtech ul. Magla 791 Vrakúň
56 poplatok za vodu 2,80 16,80   23.2.2017 Pőtheová Angelika ul. Magla 791 Vrakúň
57 poplatok za vodu 5,04 30,24   23.2.2017 Fekete Ottó ul. Magla 797 Vrakúň
58 poplatok za vodu 7,14 42,84   23.2.2017 Štrbka Ľudovít ul. Magla 797 Vrakúň
59 poplatok za vodu 7,42 44,52   23.2.2017 Kósa Tomáš ul. Magla 797 Vrakúň
60 poplatok za vodu 3,50 21   23.2.2017 Borbély Marian ul. Magla 797 Vrakúň
61 poplatok za vodu 16,38 98,28   23.2.2017 Grófová Denisa ul. Magla 797 Vrakúň
62 poplatok za vodu 7,98 47,88   23.2.2017 Csízik Tomáš ul. Magla 797 Vrakúň
63 poplatok za vodu 3,36 20,16   23.2.2017 Sármány Marko ul. Magla 797 Vrakúň
64 poplatok za vodu 8,40 50,40   23.2.2017 Mészáros Tibor ul. magla 797 Vrakúň
65 poplatok za vodu 5,88 35,28   23.2.2017 Szalaiová Edita ul. Magla 798 Vrakúň
66 poplatok za vodu  9,52  57,12   23.2.2017 Sekk Pavol ul. Magla 798 Vrakúň
 67 poplatok za vodu  10,22 61,32   23.2.2017 Mautner Mark ul. Magla 798 Vrakúň
 68 poplatok za vodu 12,88 77,28    23.2.2017 Fekete Juraj ul. Magla 798 Vrakúň
 69 poplatok za vodu 7,98 47,88    23.2.2017 Gróf František ul. Magla 798 Vrakúň
 70 poplatok za vodu 8,82 52,92   23.2.2017 Rudolf Karol ul. Magla 798 Vrakúň
 71 poplatok za vodu 6,58 39,48   23.2.2017 Szendi Anita ul Magla 799 Vrakúň
72 poplatok za vodu 7 42   23.2.2017 Nagy Gagriel ul. magla 799 Vrakúň
73 poplatok za vodu 7,84 47,04   23.2.2017 Csóka Vojtech ul. Magla 799 Vrakúň
74 poplatok za vodu 15,82 94,92   23.2.2017 Borbély Peter ul. Magla 799 Vrakúň
75 poplatok za vodu 4,34 26,04   23.2.2017 Méhes Jozef ul. Magla 799 Vrakúň
76 poplatok za vodu 12,46 74,76   23.2.2017 Polácsek Ladislav ul. Magla 799 Vrakúň
77 poplatok za vodu 1,54 9,24   23.2.2017 Halász Peter Komársky rad 803 Vrakúň
78 poplatok za vodu 1,96 11,76   23.2.2017 Csóková Margita Komársky rad 803 Vrakúň
79 poplatok za vodu 5,32 31,92   23.2.2017 Vörösová Nikoletta Komársky rad 803 Vrakúň
80 poplatok za vodu 3,78 22,68   23.2.2017 Fintorová Eva Komársky rad 803 Vrakúň
81 poplatok za vodu 14,56 87,36   23.2.2017 Kázmérová Rita Komársky rad 803 Vrakúň
82 poplatok za vodu 3,50 21   23.2.2017 Gútayová Anna Komársky rad 803 Vrakúň
83 poplatok za vodu 2,80 16,80   23.2.2017 Katona Ottó Komársky rad 803 Vrakúň
84 poplatok za vodu 4,90 29,40   23.2.2017 Szabó Juraj Komársky rad 803 Vrakúň
85 poplatok za vodu 6,72 40,32   23.2.2017 Rudolf Alexander Komársky rad 803 Vrakúň
86 poplatok za vodu 6,02 36,12   23.2.2017 Méhes Štefan Komársky rad 803 Vrakúň
87 poplatok za vodu 7 42   23.2.2017 Matus Erik Komársky rad 804 Vrakúň
88 poplatok za vodu 2,24 13,44   23.2.2017 Csicsayová Veronika Komársky rad 804 Vrakúň
89 poplatok za vodu 4,06 24,36   23.2.2017 Kozma Gábor Komársky rad 804 Vrakúň
90 poplatok za vodu 4,48 26,88   23.2.2017 Nagy Anita Komársky rad 804 Vrakúň
91 poplatok za vodu 6,72 40,32   23.2.2017 Jerábek Attila Komársky rad 804 Vrakúň
92 poplatok za vodu 7,14 42,84   23.2.2017 Bodó Ildikó Komársky rad 804 Vrakúň
93 poplatok za vodu 0,84 5,04   23.2.2017 Csémyová Kornélia Komársky rad 804 Vrakúň
94 poplatok za vodu 2,52 15,12   23.2.2017 Uher Ladislav Komársky rad 804 Vrakúň
95 poplatok za vodu 1,40 8,40   23.2.2017 Csóka Ladislav Komársky rad 804 Vrakúň
96 poplatok za vodu 11,48 68,88   23.2.2017 Lelkes Ján Komársky rad 804 Vrakúň
97 poplatok za vodu 3,22 19,32   23.2.2017 Mészáros Titus Komársky rad 804 Vrakúň
98 poplatok za vodu 4,48 26,88   23.2.2017 Nagy Nikolett Cristine Komársky rad 805 Vrakúň
99 poplatok za vodu 3,78 22,68   23.2.2017 Antalová Katarína Komársky rad 805 Vrakúň
100 poplatok za vodu 7,28 43,68   23.2.2017 Brunczvik Roland Komársky rad 805 Vrakúň
101 poplatok za vodu 5,46 32,76   23.2.2017 Végh Dávid Komársky rad 805 Vrakúň
102 poplatok za vodu 6,30 37,80   23.2.2017  Szabó Imrich Komársky rad 805 Vrakúň
103 poplatok za vodu 9,24 55,44   23.2.2017 Méhesová Melinda Komársky rad 805 Vrakúň
104 poplatok za vodu 2,38 14,28   23.2.2017 Varga Zsolt Komársky rad 805 Vrakúň
105 poplatok za vodu 7 42   23.2.2017 Spergel Tibor Komársky rad 805 Vrakúň
106 poplatok za vodu 7,56 45,36   23.2.2017 Vizy Peter Komársky rad 805 Vrakúň
107 poplatok za vodu 7,56 45,36   23.2.2017 Somogyi Jiří Komársky rad 805 Vrakúň
108 poplatok za vodu 6,72 40,32   23.2.2017 Kudla Pavel Komársky rad 805 Vrakúň
109 poplatok za vodu 1,82 10,92   23.2.2017 Méhesová Bernadeta Komársky rad 805 Vrakúň
110 poplatok za vodu 1.96 11,76   23.2.2017 Cser Zuzana Komársky rad 806 Vrakúň
111 poplatok za vodu 7,56 45,36   23.2.2017 Katona Jozef Komársky rad 806 Vrakúň
112 poplatok za vodu 11,62 69,72   23.2.2017 Levecký Vladimír Komársky rad 806 Vrakúň
113 poplatok za vodu 10,64 63,84   23.2.2017 Prasna Juraj Komársky rad 806 Vrakúň
114 poplatok za vodu 8,96 53,76   23.2.2017 Szávelová Tünde Komársky rad 806 Vrakúň
115 poplatok za vodu 4,48 26,88   23.2.2017 Karika Barnabáš Komársky rad 806 Vrakúň
116 poplatok za vodu 7,28 43,68   23.2.2017 Rácz Tomáš Komársky rad 805 Vrakúň
117 poplatok za vodu 5,32 31,92   23.2.2017 Richter Imrich Komársky rad 806 Vrakúň
118 poplatok za vodu 11,20 67,20   23.2.2017 Kósa Gabriel Komársky rad 806 Vrakúň
119 poplatok za vodu 4,90 29,40   23.2.2017 Csóka Nikoletta Komársky rad 806 Vrakúň
120 poplatok za vodu 6,16 36,96   23.2.2017 Tóth Marta Školská ul. 769 Vrakúň
121 poplatok za vodu 7,28 43,68   23.2.2017 Nagy Tibor Školská ul. 769 Vrakúň
122 poplatok za vodu 7,28 43,68   23.2.2017 Lelkes Anna Školská ul. 769 Vrakúň
123 poplatok za vodu 7,56 45,36   23.2.2017 Végh Attila Školská ul. 769 Vrakúň
124 poplatok za vodu 4,20 25,20   23.2.2017 Rajkovics Gabriel Školská ul. 769 Vrakúň
125 poplatok za vodu 9,10 54,60   23.2.2017 Füssy Denisa Školská ul. 769 Vrakúň
126 poplatok za vodu 3,64 21,84   23.2.2017 Érsek Jozef Školská ul. 769 Vrakúň
127 poplatok za vodu 9,66 57,96   23.2.2017 Bognár Juraj Školská ul. 769 Vrakúň
128 poplatok za vodu 12,04 72,24   23.2.2017 Kósa Juraj Školská ul. 769 Vrakúň
129 poplatok za vodu 7,14 42,84   23.2.2017 Ivanicsová Anikó Školská ul. 769 Vrakúň
130 poplatok za vodu 2,10 12,60   23.2.2017 Lakatosová Alžbeta Školská ul. 769 Vrakúň
131 poplatok za vodu 7,42 44,52   23.2.2017 Kurišová Žaneta Školská ul. 769 Vrakúň
132 poplatok za vodu 4,76 28,56   23.2.2017 Végh Teodor Školská ul. 769 Vrakúň
133 poplatok za vodu 10,08 60,48   23.2.2017 Kósaová Marta Školská ul. 769 Vrakúň
134 poplatok za vodu 6,44 38,64   23.2.2017 Feketeová Katarína Školská ul. 769 Vrakúň
135 poplatok za vodu 9,94 59,64   23.2.2017 Vida Simona ul. Magla 799 Vrakúň
136 poplatok za vodu 2,10 12,60   23.2.2017 Királyová Eva Školská ul. 769 Vrakúň
137 poplatok za vodu 8,82 52,92   23.2.2017 Koczó Jozef Školská ul. 769 Vrakúň
138 poplatok za vodu 2,94 17,64   23.2.2017 Dékány Zoltán Školská ul. 769 Vrakúň
139 poplatok za vodu 7,98 47,88   23.2.2017 Dömötör Štefan Školská ul. 769 Vrakúň
140 poplatok za vodu 2,52 15,12   23.2.2017 Uher Ľudovít Školská ul. 769 Vrakúň
141 poplatok za vodu 4,20 25,20   23.2.2017 Aghová Andrea Školská ul. 769 Vrakúň
142 poplatok za vodu 3,50 21   23.2.2017 Lakatoš Roman Školská ul. 769 Vrakúň
143 poplatok za vodu 5,46 32,76   23.2.2017 Méri Tomáš Školská ul. 769 Vrakúň
144 poplatok za vodu 1,82 10,92   23.2.2017 Érseková Katarína Školská ul. 756 Vrakúň
145 poplatok za vodu 8,82 52,92   23.2.2017 Borosová Margita Školská ul. 756 Vrakúň
146 poplatok za vodu 6,72 40,32   23.2.2017 Hauer Robert Školská ul. 756 Vrakúň
147 poplatok za vodu 2,24 13,44   23.2.2017 Kovács Vojtech Školská ul. 756 Vrakúň
148 poplatok za vodu 3,36 20,16   23.2.2017 Nagy Gejza Školská ul. 756 Vrakúň
149 poplatok za vodu 6,58 39,48   23.2.2017 Kósová Priska Školská ul. 756 Vrakúň
150 poplatok za vodu 5,60 33,60   23.2.2017 Méhesová Andrea Školská ul. 756 Vrakúň
151 poplatok za vodu 6,86 41,16   23.2.2017 Uherová Ildikó Školská ul. 756 Vrakúň
152 poplatok za vodu 6,86 41,16   23.2.2017 Lelkesová Mária Školská ul. 756 Vrakúň
153 poplatok za vodu 5,88 35,28   23.2.2017 Érsek Tomáš Školská ul. 756 Vrakúň
154 poplatok za vodu 6,30 37,80   23.2.2017 Podhorný Juraj Školská ul. 756 Vrakúň
155 poplatok za vodu 5,46 32,76   23.2.2017 Kántor Štefan Školská ul. 757 Vrakúň
156 poplatok za vodu 5,60 33,60   23.2.2017 Kulcsár Štefan Školská ul. 757 Vrakúň
157 poplatok za vodu 6,58 39,48   23.2.2017 Csibrányiová Alžbeta Školská ul. 757 Vrakúň
158 poplatok za vodu 6,44 38,64   23.2.2017 Kovácsová Judita Školská ul. 757 Vrakúň
159 poplatok za vodu 1,96 11,76   23.2.2017 Gútai Jozef Školská ul. 757 Vrakúň
160 poplatok za vodu 9,10 54,60   23.2.2017 Méhes Attila Školská ul. 757 Vrakúň
161 poplatok za vodu 3,08 18,48   23.2.2017 Kósová Júlia Školská ul. 757 Vrakúň
162 poplatok za vodu 7 42   23.2.2017 Kósa Koloman Školská ul. 757 Vrakúň
163 poplatok za vodu 9,80 58,80   23.2.2017 Kalina Milan Školská ul.575 Vrakúň
164 poplatok za vodu 8,26 49,56   23.2.2017 Bögiová Denisa Školská ul. 575 Vrakúň
165 poplatok za vodu 3,92 23,52   27.2.2017 Matus Vavrinec Vrakúň 712
166 poplatok za vodu 7,28 43,68   27.2.2017 Tóthová Bernadeta Školská ul. 205 Vrakúň
167 poplatok za vodu 7,42 44,52   27.2.2017 Nagy Gútai Dóra Školská ul. 205 Vrakúň
168 poplatok za vodu 1,82 10,92   27.2.2017 Véghová Alžbeta Školská ul. 205 Vrakúň
169 poplatok za vodu 7 42   27.2.2017 Feketeová Monika Školská ul. 205 Vrakúň
170 poplatok za vodu 3,50 21   28.2.2017 Majoranek Alexander Hlavná ul. Vrakúň
171 poplatok za vodu 2,80 16,80   28.2.2017 Lipta Jozef Vrakúň 3
172 poplatok za vodu 3,92 23,52   28.2.2017 Nagy Monika Vrakúň 5
173 poplatok za vodu 2,52 15,12   28.2.2017 Kukucs Juraj Vrakúň 8
174 poplatok za vodu 2,38 14,28   28.2.2017 Androvič Attila Vrakúň 9
175 poplatok za vodu 2,24 13,44   28.2.2017 Mátis František Hlavná ul. 18 Vrakúň
176 poplatok za vodu 4,76 28,56   28.2.2017 Reštaurácia Zorro Hlavná 19 Vrakúň
177 poplatok za vodu 4,06 24,36   28.2.2017 Méri Zoltán Vrakúň 21
178 poplatok za vodu 1,68 10,08   28.2.2017 Biofarm s.r.o. Hlavná ul. 23 Vrakúň
179 poplatok za vodu 4,62 27,72   28.2.2017 Menyhárt Pavol Vrakúň 24
180 poplatok za vodu 6,30 37,80   28.2.2017 Polák Attila Vrakúň 26
181 poplatok za vodu 2,52 15,12   28.2.2017 Penzingerová Helena Vrakúň 40
182 poplatok za vodu 2,24 13,44   28.2.2017 Vanyek Jozef Vrakúň 41
183 poplatok za vodu 1,96 11,76   28.2.2017 Nagy Attila Vrakúň 265
184 poplatok za vodu 4,06 24,36   28.2.2017 Szentesi Ferenc Vrakúň 43
185 poplatok za vodu 1,96 11,76   28.2.2017 Szabó Július Vrakúň 44
186 poplatok za vodu 4,48 26,88   28.2.2017 Sebők Július Vrakúň 57
187 poplatok za vodu 2,38 14,28   28.2.2017 Kovácsová Mária Vrakúň 75
188 poplatok za vodu 2,10 12,60   28.2.2017 Kósa Albert Vrakúň 77
189 poplatok za vodu 2,38 14,28   28.2.2017 Vörösová Cecília Vrakúň 84
190 poplatok za vodu 4,48 26,88   28.2.2017 MOPI - Molnár Štefan Hlavná ul. 88 Vrakúň
191 poplatok za vodu 2,38 14,28   28.2.2017 Puhaová Margita Vrakúň 696
192 poplatok za vodu 0,42 2,52   28.2.2017 MUDr. Takácsová Magdalena Vrakúň 747
193 poplatok za vodu 7,14 42,84   28.2.2017 Dusa Szabolcs Vrakúň 751
194 poplatok za vodu 2,66 15,96   28.2.2017 Érsek Ondrej Vrakúň 758
195 poplatok za vodu 14,56 87,36   28.2.2017 Horváth Gejza Vrakúň 852
196 poplatok za vodu 8,68 52,08   28.2.2017 Fekete Karol Vrakúň 853
197 poplatok za vodu 10,78 64,68   28.2.2017 Fekete Imrich Vrakúň 854
198 poplatok za vodu 8,26 49,56   28.2.2017 Rácz Robert Vrakúň 855
199 poplatok za vodu 8,40 50,40   28.2.2017 Bokor František Vrakúň 115
200 poplatok za vodu 0,98 5,88   28.2.2017 Grófová Etela Vrakúň 116
201 poplatok za vodu 7,84 47,04   28.2.2017 Méhes Ľudovít Vrakúň 143
202 poplatok za vodu 1,96 11,76   28.2.2017 Végh Blažej Kračanská 695 Vrakúň
203 poplatok za vodu 3,64 21,84   28.2.2017 Máté József Vrakúň 736
204 poplatok za vodu 4,76 28,56   28.2.2017 Végh Zoltán Vrakúň 139
205 poplatok za vodu 4,20 25,20   28.2.2017 Ilka Július Vrakúň 738
206 poplatok za vodu 5,60 33,60   28.2.2017 Domonkos Mikuláš Vrakúň 739
207 poplatok za vodu 2,66 15,96   28.2.2017 Nagy Aurel Vrakúň 741
208 poplatok za vodu 22,54 135,24   28.2.2017 Méri František Vrakúň 742
209 poplatok za vodu 2,66 15,96   28.2.2017 Kántor Benjamin Vrakúň 743
210 poplatok za vodu 1,54 9,24   28.2.2017 Altalová Katarína Vrakúň 185
211 poplatok za vodu 4,20 25,20   28.2.2017 Méhes Ladislav Vrakúň 733
212 poplatok za vodu 2,24 13,44   28.2.2017 Lipták Gabriel Vrakúň 214
213 poplatok za vodu 0,56 3,36   28.2.2017 Mészáros Ladislav Vrakúň 218
214 poplatok za vodu 4,06 24,36   28.2.2017 Sóki Koloman Školská ul. 201 Vrakúň
215 poplatok za vodu 11,62 69,72   28.2.2017 Nagy Ottó Vrakúň 206
216 poplatok za vodu 14,28 85,68   28.2.2017 Vörös Barnabás Vrakúň 209
217 poplatok za vodu 6,86 41,16   28.2.2017 Bögi Tibor Vrakúň 215
218 poplatok za vodu 7,42 44,52   28.2.2017 Tóth Ottó Vrakúň 693
219 poplatok za vodu 13,72 82,32   28.2.2017 Kósa Jozef Vrakúň 761
220 poplatok za vodu 3,78 22,68   28.2.2017 Mizera Jozef Školská ul. 207 Vrakúň
221 poplatok za vodu 3,78 22,68   28.2.2017 Pőthe Ladislav Školská ul. 207 Vrakúň
222 poplatok za vodu 16,66 99,96   28.2.2017 Vízi Štefan Školská ul. 207 Vrakúň
223 poplatok za vodu 0,56 3,36   28.2.2017 Szevecsek Tomáš Vrakúň 731
224 poplatok za vodu 16,80 100,80   28.2.2017 Marta Straková - Penzion Florian Maloblahovská 50 Dunajská Streda
225 poplatok za vodu 3,36 20,16   28.2.2017 Takács Ladislav Vrakúň 236
226 poplatok za vodu 4,48 26,88   28.2.2017 Méhes Koloman Vrakúň 248
227 poplatok za vodu 24,78 148,68   28.2.2017 Kováč Peter Vrakúň 257
228 poplatok za vodu 1,68 10,08   28.2.2017 Nagy Štefan Vrakúň 259
229 poplatok za vodu 2,52 15,12   28.2.2017 Fodorová Margita Vrakúň 263
230 poplatok za vodu 0,42 2,52   28.2.2017 Véghová Mária Vrakúň 267
231 poplatok za vodu 2,52 15,12   28.2.2017 Méhesová Katarína Vrakúň 272
232 poplatok za vodu 2,10 12,60   28.2.2017 Bognárová Etela Vrakúň 284
233 poplatok za vodu 3,92 23,52   28.2.2017 Kissová Magdalena Vrakúň
234 poplatok za vodu 0,56 3,36   28.2.2017 Végh Dionýz Vrakúň 304
235 poplatok za vodu 5,46 32,76   28.2.2017 Fekete Zoltán Vrakúň 764
236 poplatok za vodu 18,90 113,40   28.2.2017 Ing. Nagy Attila Vrakúň 889
237 poplatok za vodu 19,74 118,44   28.2.2017 Menyhárt József Vrakúň 867
238 poplatok za vodu 5,18 31,08   28.2.2017 Szabó Attila Veľký Forrád Vrakúň
239 poplatok za vodu 2,80 16,80   28.2.2017 Hervay Juraj Vrakúň 866
240 poplatok za vodu 0,28 1,68   28.2.2017 Mériová Helena Veľký Forrád Vrakúň
241 poplatok za vodu 1,82 10,92   28.2.2017 Zuzáková Katarína Veľký Forrád Vrakúň
242 poplatok za vodu 10,08 60,48   28.2.2017 Nagy Ladislav Veľký Forrád Vrakúň
243 poplatok za vodu 5,04 30,24   28.2.2017 Nagy Gútai Dóra Veľký Forrád 878 Vrakúň
244 poplatok za vodu 1,54 9,24   28.2.2017 Mészáros Ottó Veľký Forrád 879 Vrakúň
245 poplatok za vodu 3,36 20,16   28.2.2017 Holubický Marian Veľký Forrád 880 Vrakúň
246 poplatok za vodu 5,46 32,76   28.2.2017 Androvics Karol Velľký Forrád 881 Vrakúň
247 poplatok za vodu 0,42 2,52   28.2.2017 Kósa Tomáš Vrakúň 900
248 poplatok za vodu 9,38 56,28   28.2.2017 Szabó Štefan Veľký Forrád Vrakúň
249 poplatok za vodu 1,96 11,76   28.2.2017 Vízy Ladislav Vrakúň 476
250 poplatok za vodu 7,70 46,20   28.2.2017 Szabó Juraj Vrakúň 543
251 poplatok za vodu 16,40 97,44   28.2.2017 Soós Ľudovít Vrakúň 551
252 poplatok za vodu 6,16 36,96   28.2.2017 Szabó Alexander Vrakúň 552
253 poplatok za vodu 4,76 28,56   28.2.2017 Sebők Július Vrakúň 555
254 poplatok za vodu 2,66 15,96   28.2.2017 Feketeová Silvia Hlavná ul. 558 Vrakúň
255 poplatok za vodu 23,10 138,60   28.2.2017 Fodor Juraj Vrakúň 560
256 poplatok za vodu 2,38 14,28   28.2.2017 Nagy Štefan Vrakúň 563
257 poplatok za vodu 2,94 17,64   28.2.2017 Molnár Ladislav Vrakúň 630
258 poplatok za vodu 6,72 40,32   28.2.2017 Borbély Peter Vrakúň 344
259 poplatok za vodu 7,70 46,20   28.2.2017 Gútai Juraj Vrakúň 356
260 poplatok za vodu 1,68 10,08   28.2.2017 Kurcinik Marco Vrakúň 446
261 poplatok za vodu 3,36 20,16   28.2.2017 Grófová Mária Dvojrad 449 Vrakúň
262 poplatok za vodu 16,38 98,28   28.2.2017 Sekková Jaroslava Vrakúň 462
263 poplatok za vodu 5,60 33,60   28.2.2017 Lakatos Milan Vrakúň 463
264 poplatok za vodu 3,64 21,84   28.2.2017 Bognár Juraj Vrakúň 467
265 poplatok za vodu 4,06 24,36   28.2.2017 Prelovský Dominik Vrakúň 468
266 poplatok za vodu 5,04 30,24   28.2.2017 Csikmák Árpád Vrakúň 470
267 poplatok za vodu 6,72 40,32   28.2.2017 Ing. Sóki Juraj Vrakúň 771
268 poplatok za vodu 5,46 32,76   28.2.2017 Frigula Michal Vrakúň 359
269 poplatok za vodu 3,92 23,52   28.2.2017 Biegelbauer František Vrakúň 365
270 poplatok za vodu 6,72 40,32   28.2.2017 Szabóová Etela Vrakúň 369
271 poplatok za vodu 31,22 187,32   28.2.2017 Egriová Monika Vrakúň 370
272 poplatok za vodu 1,68 10,08   28.2.2017 Hodosi Štefan Vrakúň 371
273 poplatok za vodu 2,66 15,96   28.2.2017 Končer Ladislav Vrakúň 386
274 poplatok za vodu 4,34 26,04   28.2.2017 Szalai Jozef Vrakúň 387
275 poplatok za vodu 1,68 10,08   28.2.2017 Méhes Ernest Vrakúň 388
276 poplatok za vodu 1,26 7,56   28.2.2017 Biegelbauer Tibor Vrakúň 393
277 poplatok za vodu 2,80 16,80   28.2.2017 Elek Karol Vrakúň 394
278 poplatok za vodu 2,66 15,96   28.2.2017 Mátéfi Štefan Vrakúň 396
279 poplatok za vodu 3,08 18,48   28.2.2017 Kántor Jozef Vrakúň 373
280 poplatok za vodu 9,66 57,96   28.2.2017 Mátéfi Viliam Vrakúň 397
281 poplatok za vodu 5,88 35,28   28.2.2017 Kukucs Ladislav Vrakúň
282 poplatok za vodu 24,22 145,32   28.2.2017 Végh Juraj Vrakúň 376
283 poplatok za vodu 22,12 132,72   28.2.2017 Baur Ladislav Vrakúň 436
284 poplatok za vodu 3,22 19,32   28.2.2017 Földes Zoltán Vrakúň 421
285 poplatok za vodu 2,80 16,80   28.2.2017 Fekete Ladislav Vrakúň 435
286 poplatok za vodu 7,98 47,88   1.3.2017 Bognárová Terezia Vrakúň 443
287 poplatok za vodu 7,14 42,84   1.3.2017 Kozmér Štefan Vrakúň 653
288 poplatok za vodu 0,28 1,68   1.3.2017 Fekete Ladislav Vrakúň 774
289 poplatok za vodu 8,68 52,08   1.3.2017 Fejes Jozef Vrakúň 778
290 poplatok za vodu 5,32 31,92   1.3.2017 Fekete Ondrej Vrakúň 779
291 poplatok za vodu 22,26 133,56   1.3.2017 Molnár Kurt Vrakúň 784
292 poplatok za vodu 6,30 37,80   1.3.2017 Soóky Imrich Vrakúň 785
293 poplatok za vodu 2,94 17,64   1.3.2017 Both Pavol Vrakúň 786
294 poplatok za vodu 8,26 49,56   1.3.2017 Fodor Jozef Vinohrady 794 Vrakúň
295 poplatok za vodu 10,64 63,84   1.3.2017 Végh Tomáš Vrakúň 796
296 poplatok za vodu 11,06 66,36   1.3.2017 Štrbka Koloman Vrakúň 801
297 poplatok za vodu 7,28 43,68   1.3.2017 Váradi Imrich Vrakúň 802
298 poplatok za vodu 6,02 36,12   1.3.2017 Matláková Eva Vrakúň 670
299 poplatok za vodu 6,02 36,12   1.3.2017 Kovalenko Hanna Športová 671 Vrakúň
300 poplatok za vodu 6,16 36,96   1.3.2017 Štrbková Gabriela Vrakúň 642
301 poplatok za vodu 6,30 37,80   1.3.2017 Méri Attila Športová ul. 644 Vrakúň
302 poplatok za vodu 5,46 32,76   1.3.2017 Gútai František Vrakúň 647
303 poplatok za vodu 4,62 27,72   1.3.2017 Mészárosová Zuzana Vrakúň 658
304 poplatok za vodu 12,32 73,92   1.3.2017 Vörösová Mária Vrakúň 662
305 poplatok za vodu 6,72 40,32   1.3.2017 Oravec Peter Vrakúň 680
306 poplatok za vodu 2,10 12,60   1.3..2017 Feketeová Klára Vrakúň 702
307 poplatok za vodu 4,76 28,56   1.3.2017 Határ Štefan Vrakúň 704
308 poplatok za vodu 2,10 12,60   1.3.2017 Méhes Barnabás Vrakúň 705
309 poplatok za vodu 7,70 46,20   1.3.2017 Méri Štefan Vrakúň 706
310 poplatok za vodu 1,26 7,56   1.3.2017 Cséfalvay Eduard Vrakúň 713
311 poplatok za vodu 7,70 46,20   1.3.2017 Képesi Alexander Vrakúň 716
312 poplatok za vodu 4,90 29,40   1.3.2017 Bindics Barnabás Vrakúň 730
313 poplatok za vodu 6,44 38,64   1.3.2017 Kósa Kristián Vrakúň 783
314 poplatok za vodu 3,08 18,48   1.3.2017 Nagy Štefan Športová ul. Vrakúň
315 poplatok za vodu 5,04 30,24   1.3.2017 Oravecová Helena Vrakúň 637
316 poplatok za vodu 8,68 52,08   1.3.2017 Fekete Štefan Vrakúň 714
317 poplatok za vodu 6,86 41,16   1.3.2017 Číž Martin Vrakúň 787
318 poplatok za vodu 20,02 120,12   1.3.2017 Gróf Alexander Vrakúň 795
319 poplatok za vodu 2,80 16,80   1.3.2017 Szabó Ladislav Vrakúň 487
320 poplatok za vodu 1,68 10,08   1.3.2017 Bernáth Mikuláš Vrakúň 781
321 poplatok za vodu 6,58 39,48   1.3.2017 László Diana Vrakúň 813
322 poplatok za vodu 3,50 21   1.3.2017 Viziová Jolana Vrakúň 499
323 poplatok za vodu 2,24 13,44   1.3.2017 Horony Teodor Vrakúň 500
324 poplatok za vodu 8,96 53,76   1.3.2017 Ritter Alexander Vrakúň
325 poplatok za vodu 6,86 41,16   1.3.2017 Vizy Štefan Vrakúň 496
326 poplatok za vodu 6,30 37,80   1.3.2017 Tóthová Margita Vrakúň 514
327 poplatok za vodu 14,14 84,84   1.3.2017 Kolláth Peter Vrakúň 516
328 poplatok za vodu 9,24 55,44   1.3.2017 Cséfalvay Alexander Vrakúň 517
329 poplatok za vodu 2,94 17,64   1.3.2017 Végh Gellért Vrakúň 522
330 poplatok za vodu 3,50 21   1.3.2017 Fodor Štefan Vrakúň 525
331 poplatok za vodu 1,40 8,40   1.3.2017 Zlataritsová Mária Vrakúň 574
332 poplatok za vodu 2,10 12,60   1.3.2017 Fekete Jozef Vrakúň 575
333 poplatok za vodu 5,32 31,92   1.3.2017 Házi Tibor Vrakúň 576
334 poplatok za vodu 4,62 27,72   1.3.2017 Bindics Matej Vrakúň 577
335 poplatok za vodu 3,78 22,68   1.3.2017 Penzinger Tibor Vrakúň 602
336 poplatok za vodu 4,20 25,20   1.3.2017 Barinych Pavol Vrakúň 608
337 poplatok za vodu 27,30 163,80   1.3.1017 Murányi Daniel Vrakúň 609
338 poplatok za vodu 12,74 76,44   1.3.2017 Fekete János Komársky rad 610 Vrakúň
339 poplatok za vodu 3,36 20,16   1.3.2017 Koczóová Alžbeta Vrakúň 619
340 poplatok za vodu 4,20 25,20   1.3.2017 Szabóová Rozália Vrakúň 621
341 poplatok za vodu 4,62 27,72   1.3.2017 Világi Jozef Vrakúň 720
342 poplatok za vodu 1,54 9,24   1.3.2017 Hrnčír Robert Bodrocká 20 Bratislava
343 poplatok za vodu 13,44 80,64   1.3.2017 Puhaová Katarína Vrakúň 589
344 poplatok za vodu 5,04 30,24   1.3.2017 Bekő Pavol Vrakúň 590
345 poplatok za vodu 3,64 21,84   1.3.2017 Szabóová Katarína Vrakúň 593
346 poplatok za vodu 21,28 127,68   1.3.2017 Almásiová Emese Školská 205 Vrakúň
347 poplatok za vodu 10,22 61,32   1.3.2017 Jerábek František Vrakúň 510
348 poplatok za vodu 3,64 21,84   1.3.2017 Csicsai František Vrakúň 482
349 poplatok za vodu 6,72 40,32   1.3.2017 Szabó Tomás Vrakúň 442
350 poplatok za vodu 7,42 44,52   1.3.2017 Szabó Kecskés Eva Vrakúň 654
351 poplatok za vodu 8,12 48,72   1.3.2017 Csicsay Ladislav Vrakúň 789
352 poplatok za vodu 4,76 28,56   1.3.2017 Hamar Ondrej Vrakúň 650
353 poplatok za vodu 6,30 37,80   1.3.2017 Vadkerti Tamás Vrakúň 383
354 poplatok za vodu 2,10 12,60   1.3.2017 Fekete Vojtech Vrakúň 437
355 poplatok za vodu 5,74 34,44   1.3.2017 Bognár Jozef Vrakúň 395
356 poplatok za vodu 9,94 59,64   1.3.2017 Soóky Ivan Vrakúň 581
357 poplatok za vodu 3,36 20,16   1.3.2017 Fodor Edmund Športová ul. 671 Vrakúň
358 poplatok za vodu 4,20 25,20   1.3.2017 Fodor Edmund Vrakúň 724
359 poplatok za vodu 4,90 29,40   1.3.2017 Puha Roland Vrakúň 814
360 poplatok za vodu 0,70 4,20   1.3.2017 Kohelová Anita Vrakúň 754
361 poplatok za vodu 4,34 26,04   1.3.2017 Juhos Patrik Vrakúň 385
362 poplatok za vodu 3,92 23,52   1.3.2017 Gútai Ladislav Vrakúň 668
363 poplatok za vodu 4,34 26,04   1.3.2017 Bódisová Margita Vrakúň 596
364 poplatok za vodu 3,22 19,32   1.3.2017 Zsemlye Ladislav Vrakúň 401
365 poplatok za vodu 9,10 54,60   1.3.2017 Rákóczi Ján Vrakúň 354
366 poplatok za vodu 4,06 24,36   1.3.2017 Kovács Jozef Vrakúň 536
367 poplatok za vodu 2,80 16,80   1.3.2017 Bindicsová Mária Vrakúň 390
368 poplatok za vodu 5,18 31,08   1.3.2017 Hinca Karol Vrakúň 669
369 poplatok za vodu 2,66 15,96   1.3.2017 Antal Dionýz Vrakúň 603
370 poplatok za vodu 10,08 60,48   1.3.2017 Halas Peter Vrakúň 423
371 poplatok za vodu 2,24 13,44   1.3.2017 Csomorová Rozália Vrakúň 424
372 poplatok za vodu 2,52 15,12   1.3.2017 Baranyai Jozef Vrakúň 364
373 poplatok za vodu 11,90 71,40   1.3.2017 Uherová Mária Vrakúň 535
374 poplatok za vodu 5,46 32,76   1.3.2017 Szabó Edmund Vrakúň 10
375 poplatok za vodu 5,74 34,44   1.3.2017 Cseh Michal Vrakúň 11
376 poplatok za vodu 2,80 16,80   1.3.2017 Csibaová Mária Vrakúň 648
377 poplatok za vodu 4,48 26,88   1.3.2017 Csiba Ladislav Vrakúň 777
378 poplatok za vodu 2,38 14,28   1.3.2017 Véghová Albína Vrakúň 14
379 poplatok za vodu 1,26 7,56   1.3.2017 Mériová Mária Vrakúň 639
380 poplatok za vodu 14,98 89,88   1.3.2017 Puha Roland Pod záhradami 250 Vrakúň
381 poplatok za vodu 392,84 2357,04   1.3.2017 Bokada a.s. Sasinkova 12 Bratislava
382 poplatok za vodu 3,08 18,48   1.3.2017 Bokada a.s. Sasinkova 12 Bratislava
383 poplatok za vodu 15,68 94,08   1.3.2017 Penzinger Vojtech Hlavná ul. 545 Vrakúň
384 poplatok za vodu 6,86 41,16   1.3.2017 Kósa Gabriel Komársky rad 606 Vrakúń
385 poplatok za vodu 11,90 71,40   1.3.2017 Baumgartner Ladislav Vrakúň 515
386 poplatok za vodu 9,10 54,60   1.3.2017 Nagy Jozef Vrakúň 374
387 poplatok za vodu 0,28 1,68   1.3.2017 Pálinkás Gabriel Vrakúň
388 poplatok za vodu 6,02 36,12   1.3.2017 Matláková Helena Vrakúň 338
389 poplatok za vodu 1,96 11,76   1.3.2017 Bölcs Szilárd Vrakúň 587
390 poplatok za vodu 0,56 3,36   1.3.2017 Feketeová Júlia Vrakúň 599
391 poplatok za vodu 14,70 88,20   1.3.2017 Orosz Attila Rybársky ul. 529 Vrakúň
392 poplatok za vodu 6,02 36,12   1.3.2017 Aranyosi Tibor Vrakúň 544
393 poplatok za vodu 3,64 21,84   1.3.2017 Lakatosová Helena Vrakúň 667
394 poplatok za vodu 1,54 9,24   1.3.2017 Csejtey Viola Vrakúň 895
395 poplatok za vodu 0,56 3,36   1.3.2017 Szável Ján Záhradnícka ul. 184 Vrakúň
396 poplatok za vodu 6,72 40,32   1.3.2017 Tilajcsik Tomáš Vrakúň 782
397 poplatok za vodu 0,84 5,04   1.3.2017 MEVIN - Méhes Jozef Hlavná 550 Vrakúň
398 poplatok za vodu 3,08 18,48   1.3.2017 Cobra s.r.o. Športová 4013 Dunajská Streda
399 poplatok za vodu 3,50 21   1.3.2017 Kovács Ladislav Vrakúň 450
400 poplatok za vodu 2,10 12,60   1.3.2017 Kozma Balázs Vrakúň
401 poplatok za vodu 3,92 23,52   1.3.2017 Tóthová Ilma Vrakúň 66
402 poplatok za vodu 0,70 4,20   1.3.2017 Peller Viktor Vrakúň 628
403 poplatok za vodu 9,10 54,60   1.3.2017 Képesi Márió Vrakúň 348
404 poplatok za vodu 1,82 10,92   1.3.2017 Szilvási Szeif Eszter Vrakúň 762
405 poplatok za vodu 2,94 17,64   1.3.2017 Fodor Ondrej Pod záhradami 292 Vrakúň
406 poplatok za vodu 16,38 98,28   1.3.2017 Kukucs Peter Vrakúň
407 poplatok za vodu 24,78 148,68   1.3.2017 EDEM Plus s.r.o. Kračanská 768 Vrakúň
408 poplatok za vodu 6,72 40,32   1.3.2017 Nagy Csaba Vrakúň 800
409 poplatok za vodu 10,08 60,48   1.3.2017 Szalai Csaba Vrakúň 728
410 poplatok za vodu 7,84 47,04   1.3.2017 Határ Zoltán Vrakúň
411 poplatok za vodu 4,76 28,56   1.3.2017 Orbán Attila Hlavná 548 Vrakúň
412 poplatok za vodu 12,18 73,08   1.3.2017 Érseková Katarína Vrakúň 703
413 poplatok za vodu 0,84 5,04   2.3.2017 Hegedűs Ľudovít Vrakúň 661
414 poplatok za vodu 7,42 44,52   2.3.2017 Štrbka Ján Vrakúň 450
415 poplatok za vodu 2,80 16,80   2.3.2017 Bindics Barnabás Vrakúň 450
416 poplatok za vodu 17,92 107,52   2.3.2017 Méri Alexander Vrakúň 451
417 poplatok za vodu 3,92 23,52   2.3.2017 Štrbka Koloman Vrakúň 451
418 poplatok za vodu 4,48 26,88   2.3.2017 Feketeová Mária Vrakúň 452
419 poplatok za vodu 2,10 12,60   2.3.2017 Kovácsová Katarína Vrakúň 452
420 poplatok za vodu 18,06 108,36   2.3.2017 Kmetyó Ľudovít Vrakúň 452
421 poplatok za vodu 8,68 52,08   2.3.2017 Astre s.r.o. Nám. Á. Vámbéryho Dun. Streda
422 poplatok za vodu 22,82 136,92   2.3.2017 Reštaurácia Aranykárász - Belkovics Peter Vrakúň 634
423 poplatok za vodu 5,18 31,08   2.3.2017 Zlatarits Anton Vrakúň 726
424 poplatok za vodu 3,78 22,68   2.3.2017 Ružička Pavol Vrakúň 727
425 poplatok za vodu 12,88 77,28   2.3.2017 Végh Ondrej Vrakúň 808
426 poplatok za vodu 10,92 65,52   2.3.2017 Nagy Gabriel Biely jarok 810 Vrakúň
427 poplatok za vodu 2,80 16,80   2.3.2017 Občianske združenie Horváth Ákos Hlavná Vrakúň
428 poplatok za vodu 8,40 50,40   3.3.2017 Ing. Nagy Rudolf Vrakúň 42
429 poplatok za vodu 11,90 71,40   3.3.2017 Egri Roland Vrakúň 763
430 poplatok za vodu 0,42 2,52   3.3.2017 Kovács Nikolas Vrakúň 303
431 poplatok za vodu 16,38 98,28   3.3.2017 Kiripolszky Zuzana Hlavná ul. 71 Vrakúň
432 poplatok za vodu 1,40 8,40   3.3.2017 Tempo potraviny Vrakúň 626
433 poplatok za vodu 6,86 41,16   3.3.2017 Matus Dionýz Vrakúň 546
434 poplatok za vodu 19,04 114,24   6.3.2017 Dömény Štefan Vrakúň 624
435 poplatok za vodu 11,34 68,04   6.3.2017 Both Ladislav, Karika Gertrúd Vrakúň 624
436 poplatok za vodu 24,50 147   6.3.2017 Tóth Zoltán Vrakúň 624
437 poplatok za vodu 8,40 50,40   6.3.2017 Hegedűs Ladislav Vrakúň 557
438 poplatok za vodu 8.40 50,40   6.3.2017 Fazekas Štefan Vrakúň 788
439 poplatok za vodu 7,42 44,52   8.3.2017 Ollé Barnabás Vrakúň 605
440 poplatok za vodu 17,50 105   8.3.2017 Soóky Ivan Vrakúň 582
441 poplatok za vodu 15,54 93,24   8.3.2017 Soós Tibor Vrakúň 580
442 poplatok za vodu 33,04 198,24   8.3.2017 Rákóczi Barnabás Vrakúň 547
443 poplatok za vodu 4,90 29,40   8.3.2017 Solarová Zlatica Krížna 453 Vrakúň
444 poplatok za vodu 14,98 89,88   8.3.2017 Fodor Ľudovít Vrakúň 770
445 poplatok za vodu 2,24 13,44   10.3.2017 Puha József Vrakúň 300
446 poplatok za vodu 3,50 21   10.3.2017 Vizy Jozef Vrakúň 632
447 prenájom nebytových priestorov 0,00 481,31   16.3.2017 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica
448 poplatok za vodu 12,88 77,28   16.3.2017 Molnár Ivan Pod stromami 357/31 Vrakúň
449 poplatok za vodu 1,40 8,40   30.3.2017 Bartal Brian Hlavná ul. 58 Vrakúň
450 poplatok za vodu 1,12 6,72   30.3.2017 Kovácsová Margita Vrakúň 13
451 poplatok za vodu 24,22 145,32   30.3.2017 Bleho Norbert Vrakúň 135
452 poplatok za vodu 8,82 52,92   30.3.2017 El Classico - Takács Ivan Vrakúň
453 poplatok za vodu 26,60 159,60   30.3.2017 Uher Iván Vrakúň 343
454 poplatok za vodu 12,88 77,28   30.3.2017 Pápai Tamás Biely járok 595 Vrakúň
455 poplatok za vodu 0,70 4,20   3.4.2017 Richter Imrich Komársky rad 806 Vrakúň
456 poplatok za vodu 5,46 32,76   4.4.2017 Puha František Vrakúň 447