Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

EU opkzpEU kf

 

 

 

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu

 

Názov projektu: Rozšírenie kanalizácie v obci Vrakúň
Miesto realizácie: obec  Vrakúň
Cieľ projektu: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Celkové náklady: 8 396 459,86  EUR
Výška poskytnutého príspevku: 7 976 636,87  EUR
Stručný opis projektu: Predmetom projektu je dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Vrakúň s napojením na čističku odpadových vôd v Dunajskej Strede.

Celková dĺžka novovybudovanej gravitačno-tlakovej stokovej siete bude 12622,1 m. Po jej dobudovaní sa predpokladá pripojenie 2038 obyvateľov aglomerácie. Pripojením na už vybudovanú vetvu kanalizačnej siete sa dosiahne zlepšenie zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva a zníženiu znečistenia vodných zdrojov na Žitnom ostrove, ktorý je významnou zásobárňou podzemných vôd.

tabula kanalizacia